Energetika

Energetska zbornica izpostavlja

Stroški električne energije bodo v letu 2024 za velika podjetja nižji, za gospodinjstva in male podjetnike pa zmerno višji.

Energetska zbornica izpostavlja

Sekcija za vprašanja dobaviteljev električne energije (Sekcija SVDEE), ki deluje v okviru Energetske zbornice Slovenije je v odzivu na izjavo predsednika Obrtne zbornice Slovenije Blaža Cvara o napovedani enormni podražitvi stroškov električne energije za male podjetnike v prihodnjem letu predstavila dejanska cenovna gibanja za posamezne segmente kupcev v letu 2024.  Kot so zapisali, je Blaž Cvar na nedavni novinarski konferenci petnajstih gospodarskih in kmetijskih organizacij ter združenj izjavil,  da  s 1. januarjem 2024 več kot sto tisoč obrtnikov in podjetnikov čaka enormno povišanje stroškov na področju električne energije, pri čemer je navedel primer računa za električno energijo, ki naj bi se s 688 evrov po višal na kar 1.230 evrov. 
V Sekciji SVDEE to izjavo ocenjujejo kot povsem zavajajočo, saj naj bi se za ta segment odjemalcev (mali poslovni odjemalci) glede na trenutno znane cenike dobaviteljev s 1. januarjem. 2024 končni račun v povprečju zvišal za okoli 20 odstotkov. Z iztekom leta 2023 se namreč zaključuje regulacija cen, s katero je država zaščitila omenjeno skupino 100.000 poslovnih odjemalcev v času največje energetske krize. Stroške regulacije cen so v večji meri krili slovenski proizvajalci električne energije iz skupin GEN in HSE, deloma pa vlada iz državnega proračuna. Kot navajajo v sekciji, vsi dobavitelji sicer še niso objavili cenikov za leto 2024, predvideva pa se, da navedeni dvig cen med njimi ne bo bistveno odstopal. Večji odjemalci pa lahko sklepajo tudi večletne pogodbe in si s tem zagotovijo še nižje cene za večletno obdobje. 

V sekciji ob tem še navajajo, da so se prav tako v zadnjem času v javnosti pojavile neresnične informacije o visokem dvigu računa za gospodinjske odjemalce. Zato poudarjajo, da se bo v segmentu gospodinjskih odjemalcev ob spremembi deleža regulacije na 90 odstotkov reguliranega dela in 10 odstotkov po ceniku dobaviteljev končni znesek na položnici za povprečnega gospodinjskega odjemalca zvišal le za okoli 4 odstotke. V letu 2023 sta večji delež stroškov regulacije tudi na tem segmentu pokrivala oba državna energetska stebra, to sta skupini GEN in HSE, in podobno bo tudi v letu 2024. 

V Sekciji za vprašanja dobaviteljev električne energije sicer pozdravljajo vsako razpravo, ki pripomore k boljšemu energetskemu in gospodarskemu stanju v državi, hkrati pa opozarjajo na posledice nepremišljenih izjav, ki povzročajo zmedo in negotovost pri končnih odjemalcih. Gospoda Cvara so v Sekciji SVDEE zato pozvali, da naj za pojasnilo svoje izjave posreduje izračun, ki ga je navedel, da se ugotovi, ali gre za posamičen ekstremen primer ali za morebitno pomoto pri izračunu. Ugotovitve in pojasnila bodo nato objavili na spletni strani www.ezs.si. (bj)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju