Energetika

Energetsko revnih sedem odstotkov slovenskih gospodinjstev

Lani je bilo v Sloveniji energetsko revnih 62.000 gospodinjstev. Največji delež je bil med enočlanskimi gospodinjstvi, največ energetsko revnih gospodinjstev pa je bilo zabeleženih v primorsko-notranjski statistični regiji.

Energetsko revnih sedem odstotkov slovenskih gospodinjstev

Po podatkih Slovenskega statističnega urada je bilo lani v Sloveniji energetsko revnih 62.000 gospodinjstev, kar je bilo enako kot leto prej, v njih pa je živelo približno 109.000 oseb. Delež energetsko revnih gospodinjstev je bil tako 7,2-odstoten. Med energetsko revnimi gospodinjstvi je bil v primerjavi z letom prej lani največji delež  med enočlanskimi gospodinjstvi (14,6-odstoten), in sicer višji pri tistih s starejšimi člani na 65 let (17-odstoten), kot pri tistih z mlajšimi (12,3-odstoten). Med gospodinjstvi z vzdrževanimi otroki je bil ta delež največji pri enostarševskih gospodinjstvih z vsaj enim vzdrževanim otrokom (9-odstoten), pri vseh drugih gospodinjstvih z vzdrževanimi otroki pa je bil nižji od 5 odstotkov.
Po drugi strani je bil delež energetsko revnih gospodinjstev najmanjši med vsaj tričlanskimi gospodinjstvi brez vzdrževanih otrok (2-odstoten), sledili so starejši pari brez vzdrževanih otrok (3,2-odstoten delež), gospodinjstva dveh odraslih z dvema vzdrževanima otrokoma (3,3-odstoten delež) in gospodinjstva vsaj treh odraslih z vzdrževanimi otroki (3,3-odstoten delež).

Delež energetsko revnih gospodinjstev najnižji v gorenjski statistični regiji, najvišji v primorsko-notranjski

Lani se je delež energetsko revnih gospodinjstev gibal od 3,8 odstotka v gorenjski statistični regiji do 14 odstotkov v primorsko-notranjski. V zahodni Sloveniji je bil precej nižji (5,1-odstoten) kot v vzhodni Sloveniji (9,2-odstoten). V primerjavi z letom prej se je povečal v šestih od osmih statističnih regij vzhodne Slovenije in v eni od štirih statističnih regij zahodne Slovenije, v preostalih petih regijah pa se je znižal. Podatki oziroma primerjava v daljšem časovnem obdobju še kaže, da se energetska revščina pri nas postopno vendarle zmanjšuje, pri čemer se je med letoma 2014 in 2023 delež energetsko revnih gospodinjstev zmanjšal približno za tretjino ali za 26.000 gospodinjstev.
 

Brane Janjič
O avtorju