Energetika

EU postaja vodilna pri določanju standardov za trajnostno financiranje

Evropska komisija je sprejela ambiciozen in celovit sveženj ukrepov za izboljšanje pretoka denarja v trajnostne dejavnosti po vsej Evropski uniji.
EU postaja vodilna pri določanju standardov za trajnostno financiranje

Z omogočanjem vlagateljem, da naložbe preusmerijo v bolj trajnostne tehnologije in podjetja, bodo sprejeti ukrepi ključni za dosego podnebne nevtralnosti Evrope do leta 2050. Z njihovo pomočjo pa bo EU postala vodilna v svetu pri določanju standardov za trajnostno financiranje

Del svežnja predstavlja delegirani akt o EU taksonomiji na področju podnebja, katerega cilj je podpreti trajnostne naložbe, tako da se bolje pojasni, katere gospodarske dejavnosti najbolj prispevajo k doseganju okoljskih ciljev EU.

Sveženj vsebuje predlog direktive o poročanju podjetij o trajnostni naravnanosti, njegov namen pa je izboljšati pretok informacij o trajnostnosti v poslovnem svetu. S tem bo poročanje podjetij o trajnostni naravnanosti bolj usklajeno, tako da bodo lahko finančna podjetja, vlagatelji in širša javnost uporabljali primerljive in zanesljive informacije o trajnostnosti.

Poleg tega sveženj sestavlja še šest delegiranih aktov o spremembah na področju fiduciarnih obveznosti ter naložbenega in zavarovalnega svetovanja, ki bodo zagotovili, da finančna podjetja v svoje postopke in naložbeno svetovanje strankam vključijo trajnostnost.

Evropski zeleni dogovor je evropska strategija za rast, katere cilj je izboljšati dobrobit in zdravje državljanov in državljank, doseči podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050 ter zaščititi, ohraniti in izboljšati naravni kapital in biotsko raznovrstnost EU.
V okviru teh prizadevanj podjetja potrebujejo celovit okvir za trajnostnost, da bodo lahko ustrezno spremenila svoje poslovne modele. Za zagotovitev prehoda pri financiranju in preprečevanje lažnega zelenega oglaševanja bodo vsi elementi tega svežnja izboljšali zanesljivost in primerljivost informacij o trajnostnosti. Evropski finančni sektor pa bo sveženj postavil v samo središče trajnostnega in vključujočega gospodarskega okrevanja po pandemiji koronavirusa in dolgoročnejšega trajnostnega gospodarskega razvoja Evrope.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.