Energetika

Evropska komisija priporoča nadaljnje varčevanje s plinom

Prihranki plina s strani podjetij in državljanov po vsej EU so pomembno prispevali k reševanju energetske krize, ki jo je pred dvema letoma spodbudila ruska invazija na Ukrajino. Zato Evropska komisija priporoča, naj države članice še naprej varčujejo s plinom, da bi zagotovile oskrbo in stabilizirale trge. 

Evropska komisija priporoča nadaljnje varčevanje s plinom

Skupaj je EU med avgustom 2022 in decembrom 2023 povpraševanje po plinu zmanjšala za 18 odstotkov, s čimer je prihranila približno 101 milijardo m3 plina. Ta prizadevanja presegajo cilj 15-odstotnega prihranka, ki je bil dogovorjen v okviru izredne zakonodaje, sprejete poleti 2022, in so bila bistvena za ohranitev stabilne oskrbe, stabilizacijo energetskih trgov v EU in izkazovanje solidarnosti z Ukrajino. 
Zahvaljujoč številnim uvedenim nujnim ukrepom so se energetski obeti EU izboljšali: oskrba je bolj raznolika, nameščenih je bilo več zmogljivosti za energijo iz OVE in doseženi izjemni prihranki energije, saj so skladišča plina zdaj bolj napolnjena. To je prispevalo k znižanju in stabilizaciji cen po vsej Evropi. Kljub temu so zaradi geopolitičnih napetosti, napetih razmer na globalnih trgih plina in cilja EU, da popolnoma opusti ruska fosilna goriva, prihranki energije še vedno potrebni. Nadaljnji prihranki plina bodo pomagali ohraniti in izboljšati sedanjo stabilnost trga, vključno z olajšanjem ponovnega polnjenja skladišč plina spomladi in poleti. Podprli pa bi tudi prizadevanja EU za razogljičenje.

Ker naj bi izredna zakonodaja prenehala veljati 31. marca letos, razmere pa so stabilnejše kot v zadnjih dveh letih, Evropska komisija zdaj predlaga sprejetje priporočila Sveta EU o nadaljnjih ukrepih. To priporočilo spodbuja države članice, naj še naprej sprejemajo prostovoljne ukrepe za ohranitev skupnega 15-odstotnega zmanjšanja povpraševanja po plinu v primerjavi s povprečnim povpraševanjem med aprilom 2017 in marcem 2022. Priporočilo temelji na ugotovitvah poročila o pregledu uredbe o zmanjšanju povpraševanja po plinu in drugega poročila o uredbi EU o skladiščenju plina. Poleg zagotavljanja zanesljivosti oskrbe sta oba ukrepa prispevala k stabilizaciji cen energije, kar je koristilo konkurenčnosti gospodarstva EU in znižalo račune za državljane od najvišjih vrednosti avgusta 2022 po ruski invaziji. O predlogu bodo v ponedeljek, 4. marca, na zasedanju razpravljali komisarka za energijo Kadri Simson in ministri EU za energijo.

Polona Bahun
O avtorju