Jedrska energija

Februarska proizvodnja nuklearke skoraj tri odstotke nad načrti

Krška nuklearka je tudi februarja obratovala nad načrti, saj je bila proizvodnja električne energije 2,75 odstotka večja od načrtovane.

Februarska proizvodnja nuklearke skoraj tri odstotke nad načrti

Nuklearna elektrarna Krško je tudi v februarju obratovala nad načrti, ob 100-odstotni razpoložljivosti in obratovanju znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Na izhodu generatorja je proizvedla 510 156,45 MWh bruto električne energije, v elektroenergetsko omrežje pa je oddala 486 006,7 MWh električne energije. Načrtovana proizvodnja je sicer znašala 473 000 MWh.

Ob tem so v februarju uskladiščili 6,1 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vplivi na okolje

Delovanje nuklearke vpliva na segrevanje reke Save, ki se je v februarju segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 2,4 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju znašal 1,43 odstotka letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja pa 2,89 odstotka letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju znašal 0,0004 odstotka letne omejitve, do konca februarja pa 0,0008 odstotka letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,11 odstotka letne omejitve oziroma do konca februarja 0,24 odstotka letne omejitve.

Katarina Prelesnik
O avtorju