Jedrska energija

GEN energija v pripravah na JEK2 išče nove kadre

V družbi GEN energija se intenzivno pripravljajo na projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Poleg pogovorov s potencialnimi dobavitelji in priprav vseh potrebnih študij, izračunov in druge dokumentacije, se na projekt pripravljajo tudi na področju zaposlovanja novih kadrov. Podrobneje so aktivnosti na področju jedrskih novogradenj, pa tudi priložnosti in izzive predstavili na včerajšnjem srečanju z novinarji. 

GEN energija v pripravah na JEK2 išče nove kadre

V družbi GEN energija jedrskim novogradnjam posvečajo precej pozornosti, ne le na področju priprav na gradnjo drugega bloka krške nuklearke, ampak tudi na področju intenzivnega razvoja malih modularnih reaktorjev. Vse to zahteva tudi kadrovske okrepitve, zato so že v preteklem letu na tem področju zaposlili 15 sodelavcev, v letošnjem letu pa načrtujejo novih 20 zaposlitev.

Da bi k sodelovanju pritegnili čim več novih sodelavcev, so na spletni strani objavili obrazec, namenjen vsem, ki bi svojo karierno pot želeli nadaljevati v okviru njihove skupine, in kjer kandidati lahko oddajo svoje prijave in življenjepis.

Med novimi kadrovskimi okrepitvami bodo zaposlovali predvsem na področjih vodenja projektov, inženiringa, elektrotehnike, strojništva, jedrske tehnike in energetike, pa tudi na področju prava, javnih naročil, komuniciranja, trajnostnega razvoja in financ.

Priprave na JEK2 se intenzivno nadaljujejo

V okviru priprav na projekt JEK2 so v sektorju jedrskih novogradenj že pripravili idejno rešitev, ki so jo poslali članom vladne ožje delovne skupine, ki obravnava projekt. Prejeli so tudi dve ponudbi za izvedbo radiološke analize, v teh dneh bodo objavili javno naročilo za »Site Safety Analisys Report«, aktivnosti izvajajo tudi na področju študije potresne varnosti PSHA. V okviru interne ekonomske analize JEK2 pa izvajajo študijske analize primerov, s katerimi obravnavajo različne vhodne podatke in modele financiranja.

Projekt Phoenix v iskanju potencialnih lokacij za SMR

Na področju jedrskih novogradenj je družba GEN energija vključena tudi v projekt Phoenix, ki ga sicer vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, in v okviru katerega usklajujejo možne lokacije za potencialno gradnjo malih modularnih reaktorjev. Med temi lokacijami se trenutno kot najprimernejše omenjajo lokacije Termoelektrarn Šoštanj, Trbovlje in Brestanica, za industrijsko rabo lokacija Talum Kidričevo, pa tudi lokacija Beričevo – Podgorica, ob obstoječem raziskovalnem reaktorju.

Katarina Prelesnik
O avtorju