Energetika

GEN-I predstavil inovativne rešitve za obvladovanje stroškov električne energije

Na 16. tradicionalnem srečanju poslovnih partnerjev Skupine GEN-I v Ljubljani je potekala predstavitev novih energetskih rešitev, namenjenih zmanjševanju stroškov električne energije kljub njihovi naraščajoči volatilnosti. Sandi Kavalič, član uprave družbe GEN-I, je predstavil projekt 'Sončne energetske skupnosti GEN-I', ki je usmerjen v vzpostavitev samooskrbnih skupnosti.

GEN-I predstavil inovativne rešitve za obvladovanje stroškov električne energije

Sončne energetske skupnosti za samooskrbo in stabilnost stroškov
Ta inovativna storitev je zasnovana tako, da omogoča podjetjem vzpostavitev lastne proizvodnje električne energije z uporabo sončnih elektrarn. Ta pristop zmanjšuje odvisnost od tržnih nihanj cen in omogoča podjetjem, da postanejo bolj konkurenčna z minimalizacijo viškov in mankov v proizvodnji. Izgradnja sončnih elektrarn omogoča podjetjem, da proizvedeno energijo v času največjega osončenja uporabijo za lastne potrebe ali pa jo distribuirajo znotraj samooskrbne skupnosti, kar zmanjšuje potrebo po prodaji energije po nizkih tržnih cenah.

Dolgoročna stabilnost z jedrsko energijskimi produkti
Poleg sončnih rešitev je dr. Dejan Paravan, generalni direktor Skupine GEN, napovedal novo iniciativo dolgoročnih terminskih produktov z zamejeno ceno, ki vključuje tudi jedrsko energijo iz Krškega. Ta pristop obljublja večjo predvidljivost stroškov za odjemalce in stabilne prihodke za proizvajalce, kar je ključnega pomena v trenutno nestabilnem tržnem okolju. Ta model dolgoročnega zakupa energije bo dodatno predstavljen in testiran na trgu v prihajajočem mesecu, z namenom prilagajanja tržnim potrebam in povratnim informacijam.

Optimizacija z baterijskimi hranilniki
V kontekstu nihanj urnih cen električne energije je GEN-I predstavil tudi rešitve z baterijskimi hranilniki energije, ki omogočajo shranjevanje energije v času nizkih cen in njeno uporabo v času cenovnih konic. Ta strategija ne samo da izboljšuje učinkovitost rabe energije na posameznih lokacijah, ampak tudi povečuje samooskrbnost in neodvisnost od tržnih nihanj. Prednosti, ki jih omogočajo baterijski hranilniki, so poleg omenjene optimizacije rabe energije na lokaciji tudi možnost vključitve v portfelj za trgovanje na organiziranih trgih z električno energijo.

Zaveza trajnostnemu razvoju
Ob zaključku srečanja je GEN-I poudaril pomen trajnostnega razvoja in poslovanja. V luči zelenega prehoda so partnerji pozvani, da prilagodijo svoje poslovne modele in strategije z namenom zmanjšanja ogljičnega odtisa in izboljšanja trajnostnih standardov. Trajnostno poročanje ne bi smelo biti zgolj obveza, ampak priložnost za izkazovanje dodane vrednosti in odgovornega poslovanja. Z novimi energetskimi rešitvami in strateškimi inovacijami, ki jih je predstavil GEN-I, se odpirajo nove priložnosti za stabilnejši in trajnostno usmerjen energetski sektor v Sloveniji in širše.

Mare Bačnar
O avtorju