Hidro energija

Gorenjske elektrarne začenjajo s sanacijo hidroelektrarne Sava

Nočni požar, ki je konec septembra zajel Majdičev mlin, je takrat ogromno škode povzročil tudi hidroelektrarni Sava, ki se nahaja neposredno ob pogoreli stavbi.

Gorenjske elektrarne začenjajo s sanacijo hidroelektrarne Sava

Gorenjske elektrarne, ki so upravljalec objekta, lastnik pa je Elektro Gorenjska, bodo s sanacijo začnele že v decembru. Kot so sporočili, bodo najprej uredili dostope in izdelali gradbene jame, s pomočjo katerih bodo izvajalci lahko začeli sanacijo na objektu, v katerem je strojnica. Izpraznil se bo dovodni kanal, dolvodno z reko Savo se bo za čas gradnje uredil protipoplavni nasip. V naslednjih fazah se bo obnovilo strojnico, vtok v kanal in iztok iz kanala. Dela bodo dolgotrajna in bodo zaradi zahtevnosti potekala po fazah. Hidroelektrarna Sava zaradi nastale škode ni več zmožna obratovanja, posledično je bila prekinjena tudi več kot stoletna tradicija proizvodnje v njej.

Za ponovno obratovanje hidroelektarne sta potrebni celovita sanacija in manjša rekonstrukcija. Pogorel je del strojnice, v katerem se nahajata agregat C in D, ki sta bila v požaru popolnoma uničena. Pogorel je tudi prostor za obratovalno osebje. Zaradi velike količine gasilne vode sta močno poškodovana tudi agregat A in B,  poškodovane pa so tudi vse kabelske povezave. Elektrarna do celovite sanacije ne bo zmožna obratovanja. Škoda na objektih je po poročanju ELektra Gorenjska ogromna, tako neposredna kot tudi posredna zaradi nezmožnosti proizvodnje električne energije. Sama proizvodnja zelene električne energije v hidroelektrarni je znašala med 10 in 12 tisoč megavatnih ur letno, kar zadošča za oskrbo 2500 gospodinjstev. Hidroelektrarna ni pomembna le z vidika proizvodnje, njena strateška pozicija je zanimiva z vidika samooskrbe, prav tako je bila zakladnica zgodovinskih mejnikov, ki povezujejo preteklost, sedanjost in prihodnost, hkrati pa predstavlja trajnostni vir zelene energije, ki je dostopen v središču urbanega okolja.

Mare Bačnar
O avtorju