Energetika

Informativna dneva glede razpisa za spodbujanje investicij za prestrukturiranje premogovnih regij

Javna agencija SPIRIT Slovenija pripravlja dva informativna dneva za predstavitev javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji, in sicer bo prvi 10. junija v Zagorju ob Savi, drugi pa 11. junija v Velenju.

Informativna dneva glede razpisa za spodbujanje investicij za prestrukturiranje premogovnih regij

Na informativnih dnevih, ki sta namenjena potencialnim prijaviteljem, bodo podrobno predstavljeni javni razpis, pogoji za kandidiranje, merila za ocenjevanje ter vloga in način prijave, predstavniki SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pa bodo odgovarjali tudi na vprašanja udeležencev, ki jih bodo ti lahko predhodno zastavili ob prijavi na dogodek. Informativna dneva bosta 10. junija v Zagorju ob Savi in 11. junija v Velenju, možno pa bo tudi spremljanje preko spletne platforme Zoom.

Namen javnega razpisa je gospodarsko prestrukturiranje obeh premogovnih regij s spodbujanjem novih delovnih mest in raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga ter pripomogle k hitrejšemu zelenemu prehodu. V sklopu razpisa bo na dveh odpiranjih na voljo 68,7 milijona evrov, in sicer: za operacije velikih podjetij iz premogovne regije Zasavje predvidoma 15,72 milijona evrov in za operacije malih in srednje velikih podjetij iz te regije 10,48 milijona evrov. Za operacije velikih podjetij v regiji SAŠA bo na voljo predvidoma 12,75 milijona evrov, za operacije malih in srednje velikih podjetij pa 29,75 milijona evrov.
 
 

Brane Janjič
O avtorju