Energetika

Inovatorji iz SENG se znova izkazali

Zaposleni v Soških elektrarnah so se na regionalnem tekmovanju inovatorjev tudi letos odlično odrezali in prejeli tri visoka priznanja.
Inovatorji iz SENG se znova izkazali
Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica je konec septembra podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji. Med  najboljšimi so bili tudi tokrat inovatorji iz družbe Soške elektrarne Nova Gorica, ki so prejeli eno srebrno in dve bronasti priznanji. Srebro je šlo v roke ekipi dr. Tineta Cenciča za inovacijo Avtomatski diagonalni vpih zraka v sesalno cev pri delnih obremenitvah Francisove vodne turbine, bronasti priznanji pa sta prejeli še skupina pod vodstvom Marka Mladovana za inovacijo Sistem daljinskega upravljanja zaklopk zapornic na jezu Podselo in Gregorja Korona za inovacijo Tehnična rešitev odprtega hladilnega sistema in drenažne vode v HE Plave I. 

Avtomatski diagonalni vpih zraka v sesalno cev pri delnih obremenitvah Francisove vodne turbine

Inovacijska ekipa, v sestavi Tine Cencič, mag. Alida Rejec in Marko Hočevar (UNI LJ), se je ukvarjala s pojavom prekomernih vibracij pri delnih obremenitvah agregata v MHE Kneža, ki so bile ugotovljene že takoj po začetku obratovanja elektrarne (2018). Testiranja so pokazala, da je vzrok prekomernih vibracij  pojav kavitacijskega vrtinca. Ta povzroča povišan hrup, nizkofrekvenčne tlačne pulzacije, pulzacije moči in vibracije. Vse našteto dolgoročno vodi v skrajšanje življenjske dobe in slabšo razpoložljivost agregata. Za izboljšanje delovanja agregata se je vgradilo dva diagonalna avtomatska ventila. Z omenjenim posegom se je omogočilo avtomatsko delovanje agregata brez stalne prisotnosti vzdrževalca, povečalo se je izkoristek in območje delovanja turbine ter podaljšalo življenjsko dobo agregata.

Sistem daljinskega upravljanja zaklopk zapornic na jezu Podselo

Jez Podselo je prvi izmed jezov verige elektrarn na Soči, zato manipulacije na jezu v času pretokov, ki so višji od turbinskih, dodatno vplivajo na obratovanje celotne verige ter, posledično, na angažiranje dodatnih zaposlenih. Inovacija ekipe področja obratovanja, v zasedbi Marko Mladovan, mag. Gabrijela Hvala, Tedej Kocina, Bojan Kastelan, Boštjan Čopi ter Miha Kralj in Bogdan Vuk (Link d.o.o.), izboljšuje upravljanje jezovnih zaklopk na hiter in zanesljiv način. Zaradi uvedbe daljinskega upravljanja iz centra vodenja SENG ni več potrebna navzočnost upravljavca na jezu, kar pomeni znižanje stroškov dela. Hkrati pa je odziv avtomatizirane regulacije takojšen v primerjavi s prejšnjo, ročno manipulacijo.  Sistem daljinskega upravljanje zaklopk zapornic nudi večjo zanesljivost obratovanja sistema Doblar, boljše izkoriščanje vodnega potenciala in lažje ter enostavnejše obratovanje v času, ko se voda preliva čez jezovne zaklopke.

Tehnična rešitev odprtega hladilnega sistema in drenažne vode v HE Plave I 

V letu 2018 je bila uspešno izvedena druga faza obnove HE Plave I, ki brez večjih prekinitev obratuje že 80 let. Prenova je zajemala tudi posodobitev odprtega hladilnega sistema, ki je bil sestavljen iz dveh podsistemov. V času, ko je bila Soča polna usedlin, je prihajalo do zamašitev in odpovedi, ko pa je obratoval drugi podsistem, ki je izkoriščal vodo iz vodovoda, je bilo vodovodno omrežje dodatno obremenjeno z večjim odjemom, kar je možno le za kratek čas.  Zaradi vsega naštetega so člani inovacijske ekipe  Gregor Koron, mag. Alida Rejec, Nives Podgornik, Primož Gabrijelčič, mag. Maja Lužnik, Peter Drusany, Darijo Markočič, Franko Primc, Roman Mugerli ter Egon Faganel uvedli popolnoma nov hladilni podsistem - inovacijo, ki za svoje delovanje uporablja »izjemno velik čistilni filter«, ki ga ponuja kar narava sama in obstoječa oprema elektrarne. Voda prehaja preko manjših odprtin, ki delujejo kot filter in se nato zbira v drenaži. Prav zato je vedno dovolj čista za uporabo. Nov hladilni sistem izboljšuje zanesljivost obratovanja, povečuje proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vodnega vira, povečuje stabilnost elektro energetskega sistema in podaljšuje življenjsko dobo opreme.
Vse omenjene inovacije, ki so jih razvili zaposleni v družbi SENG v sodelovanju z zunanjimi sodelavci predstavljajo pomembne izboljšave na različnih področjih in ravneh delovnih procesov v družbi. Direktor Soških elektrarn Radovan Jereb je ob tej priložnosti poudaril, da so se v družbi lotili aktivnega  pospeševanja inovacijske dejavnosti na vseh področjih delovanja družbe in dodal:« Prizadevamo si, da za svoje zaposlene ustvarjamo okolje, v katerem z veseljem delajo in imajo možnost biti ustvarjalni. Inovacije so plod visokega nivoja znanja, ki se skozi generacije prenaša in bogati. Zato smo še posebej ponosni na vse avtorje inovacij, ki s svojim znanjem in kreativnim razmišljanjem v veliki meri pripomorejo k doseganju in preseganju zastavljenih ciljev.« (bj)


povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju