Jedrska energija

Iz NEK junija več elektrike kot je bilo načrtovano

Nuklearna elektrarna Krško je junija v elektroenergetsko omrežje oddala 493 688,5 MWh električne energije.
Iz NEK junija več elektrike kot je bilo načrtovano
Dosežena proizvodnja je bila za 1,8 odstotka večja od načrtovane, pri čemer je spodbuden tudi podatek o njeni 100-odstotni izkoriščenosti.  Zaradi delovanja NEK se je reka Sava v juniju segrevala v povprečju za 2,2 ºC, največ pa se je segrela za 2,9 ºC, pri čemer je sicer zakonsko dovoljenih 3 ºC.
Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 0,33 odstotka letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 2,37odstotka letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,00125 odstotka letne omejitve, do konca junija pa 0,0319 odstotka letne omejitve.
Prav tako junija ni bilo zaznati večjega vpliva delovanja naše edine nuklearke na bližnjo okolico, saj je celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi v juniju znašal 0,10 odstotka letne omejitve oziroma do konca junija 0,57 odstotka letne omejitve.
Začasno skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov pa je bilo junija »obogateno« z novimi 13 paketi tovrstnih odpadkov  oziroma z dodatnih 2,704 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.  (bj)
Brane Janjič
O avtorju