Energetika

Jedrska energetika danes in jutri

Tudi letos razpis za študente višjih letnikov naravoslovnih in tehničnih fakultet na temo jedrske energije.
Jedrska energetika danes in jutri

Zanesljiva, zadostna, konkurenčna in okolju prijazna oskrba z energijo predstavlja enega najpomembnejših temeljev sodobne družbe. Jedrska energija v EU pokriva skoraj tretjino potreb po električni energiji in sodi med njene najbolj izdatne nizkoogljične vire. Prav tako se področje energetike danes srečuje s številnimi izzivi, med katere nedvomno sodijo tudi energetske strategije in politike, podnebne spremembe, energetska varnost, neodvisnost in učinkovitost ter sprejemljivost v javnosti. Vse te izzive bomo lahko v prihodnosti uspešno razrešili le z več znanja in sodelovanja.

Z namenom spodbujanja raziskovanja in vključevanja mladih na področje jedrske energije, Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za matematiko in fiziko ter Fakulteta za elektrotehniko  Univerze v Ljubljani ob podpori Gen energije, Nuklearne elektrarne Krško in drugih ustanov, tudi letos organizirajo nagradni natečaj: Jedrska energetika danes in jutri.

Letošnje prednostne teme prispevkov so: jedrska energija kot vir energije, sprejemljivost jedrske energije, primerjava tehničnih značilnosti in varnosti proizvodnje električne energije z različnimi viri ter primerjava ekonomike jedrske energije in energije iz drugih virov.

Prispevek v slovenskem ali angleškem jeziku, ki mora biti rezultat lastnega dela, lahko prijavi posamezen študent ali skupina študentov (do pet avtorjev).

Zainteresirani študenti svoje prispevke na Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije lahko pošljejo do 1. junija 2015, najboljši prispevki pa bodo nagrajeni. (pb)

Več informacij na: www.djs.si/natecaj2015/index.htm

Polona Bahun
O avtorju