Jedrska energija

JEK2: ključni strateški projekt GEN energije

Projekt JEK2 ostaja ključni strateški projekt Skupine GEN, ki počasi pridobiva oprijemljivejšo podobo. Po lanskoletnem imenovanju državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, ki koordinira projekt JEK2 ter ustanovitvi posebne vladne skupine, je vse večja verjetnost, da bomo že letos o projektu glasovali na referendumu. Končno investicijsko odločitev lahko sicer pričakujemo leta 2028, je povedal generalni direktor družbe GEN energija, dr. Dejan Paravan. 

JEK2: ključni strateški projekt GEN energije

Projekt izgradnje drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško ostaja ključni strateški projekt Skupine GEN. Ob današnji predstavitvi poslovanja Skupine GEN je o projektu podrobneje spregovoril generalni direktor družbe GEN, dr. Dejan Paravan.

Leto 2023 je prineslo nekaj temeljnih premikov pri projektu JEK2: imenovanje sekretarja v kabinetu vlade za razvoj jedrskega programa in pospešitev projekta JEK2, vzpostavitev vladne delovne skupine za koordinacijo JEK2 in predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije.

V letošnjem letu sledijo novi mejniki: zaključek študije seizmike lokacije pričakujejo aprila, maja pa zaključek študije o priklopu JEK2 do moči 2.400 MW na elektroenergetski sistem. Junija sledi priprava pobude za začetek DPN za JEK2 na ministrstvih za naravne vire in prostor ter okolje, podnebje in energijo. Kasneje načrtujejo še pripravo predlogov poslovnih modelov ter pripravo selekcijskega postopka za izbiro dobavitelja JEK2.

Moč nove elektrarne še ni določena, razpon je od 1.000 do 2.400 MW, možni dobavitelji pa ameriški Westinghouse, francoski EDF in korejski KHNP. Odločitev o tem, kakšna bo moč elektrarne, koliko reaktorjev bo imela ter kateri od treh dobaviteljev bo izbran, še ni znana, saj je pot do teh odločitev še dolga.

Projekt je namreč tako pomemben, da najprej potrebuje politični konsenz, poudarja dr. Paravan. Za njegovo nadaljevanje pa je pogoj tudi uspeh na referendumu, ki bi ga lahko izvedli že v letošnjem letu. Kljub temu naj bi končno investicijsko odločitev, kjer bo projekt že konkretno finančno in časovno oblikovan, sprejeli šele leta 2028.

Priključitev nove elektrarne v omrežje po optimističnem scenariju lahko pričakujemo do konca prihodnjega desetletja, ob čemer največje tveganje predstavlja podaljševanje gradnje, pa tudi težave v dobavni verigi.

Katarina Prelesnik
O avtorju