Energetika

Jubilejna 45. podelitev nagrad prof. dr. Bedjaniča na FE UL

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so danes podelili tradicionalne nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča.  
Jubilejna 45. podelitev nagrad prof. dr. Bedjaniča na FE UL

Nagrade so podeljene za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije.  

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča je pregledala in ocenila 14 predlogov in podelila nagrado za doktorsko disertacijo, za znanstveno magistrsko delo ter dve nagradi za magistrski nalogi po bolonjskem študijskem programu.  

Reference jamstvo za perspektivne kariere  

Nagrajenci iz preteklih let so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Takšne reference so jamstvo, da se tudi letošnjim nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času restriktivnih gospodarskih razmer, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.  

Nagrado za doktorsko disertacijo je prejel dr. Tine Konjedic (mentor: prof. dr. Miro Milanovič) iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru za delo Uporaba tehnike mehkega preklapljanja za izboljšanje učinkovitosti in povečanje gostote moči enofaznega pretvornika s korekcijo faktorja moči.  

Nagrada za magistrsko delo Turbinski regulator za male hidroelektrarne je šla v roke mag. Primoža Bergoča (mentor: prof. dr. Borut Zupančič) iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.  

Za magistrski nalogi bolonjskega študijskega programa sta bili podeljeni nagradi Mitji Brezniku, mag. inž. el. iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (mentor: prof. dr. Damijan Miljavec) za delo Identifikacija vplivnih fenomenov izgub v železu sinhronskega stroja s trajnimi magneti in Teodori Dimitrovski, mag. inž. el. (mentorja: doc. dr. Urban Rudež; prof. dr. Rafael Mihalič) za delo Ocenjevanje vztrajnostne konstante EES s pomočjo WAMS meritev.  

Podeljevanje nagrad v spomin na prof. dr. Bedjaniča  

Med tehniškimi strokovnjaki dobro uveljavljene in priznane nagrade predstavljajo pomemben spomin na prof. dr. Vratislava Bedjaniča - ustanovitelja in direktorja prve Iskrine tovarne Tela v Ljubljani. Prof. Bedjanič je leta 1929 diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani, predhodnici današnje Fakultete za elektrotehniko in bil leta 1940 imenovan za docenta.  

Kot izjemno prodoren strokovnjak za elektroenergetiko je prof. dr. Bedjanič že leta 1945 sodeloval pri nastajanju in organiziranju slovenske elektroindustrije, med drugim tudi podjetja Iskra v Kranju, Elme v Črnučah in Elektrokovine v Mariboru. Na osnovi tedanjih potreb in lastnih spoznanj o pomembnosti obvladovanja proizvodnje opreme za avtomatizacijo elektroenergetskih objektov, je sprožil pobudo in vodil ustanavljanje Tovarne električnih aparatov - TELA v Ljubljani.  

Nagrade na predlog zaslužnega profesorja dr. Ogorelca  

Z namenom ohranjanja lika prof. dr. Bedjaniča kot pomembnega univerzitetnega učitelja in gospodarstvenika ter hkrati tudi spodbujanja diplomantov, magistrantov in doktorantov o uporabnosti raziskav s področja avtomatizacije, je Iskra, na predlog zaslužnega profesorja dr. Antona Ogorelca, leta 1970 osnovala Bedjaničevo nagrado in sklad.  

Leta 2009 je sponzorstvo Bedjaničeve nagrade prevzelo Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED, v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Leta 2013 pa je vodenje komisije za Bedjaničeve nagrade prevzel dr. Zvonko Toroš.  

V dosedanjih letih podelili že 284 nagrad dr. Bedjaniča  

Vključno z letom 2015 je bilo podeljenih 284 nagrad - od tega je bilo 161 nagrajencev iz ljubljanske, 59 iz mariborske in 64 iz drugih Univerz. Podeljene so bile za 53 doktoratov znanosti, 89 znanstvenih magistrskih nalog in 143 diplomskih del. Nagrada se podeljuje izmenično na ljubljanski in mariborski Univerzi; letošnja jubilejna 45. podelitev nagrad je potekala v prestolnici. (mj)