Energetika

Mladi elektroenergetiki vabljeni k povezovanju v okviru študentske sekcije CIGRE-CIRED

Vključevanje mladih kadrov v elektroenergetiki bo eden ključnih izzivov prihodnosti, česar se zavedajo tudi pri združenju CIGRE-CIRED, kjer od leta 2014 mlade študente nagovarjajo preko študentske NGN sekcije CIGRE. K sodelovanju vabijo študente in mlade inženirje pod 33 letom starosti, ki so povezani z elektroenergetiko.

Mladi elektroenergetiki vabljeni k povezovanju v okviru študentske sekcije CIGRE-CIRED

Eden ključnih izzivov prihodnosti, s katerim se srečujejo ne le v energetiki, ampak tudi v številnih drugih dejavnosti, bo zagotavljanje kakovostnih kadrov. Energetika je s hitrim razvojem novih tehnologij, širitvijo potreb po proizvodnji in nadomeščanju odhajajočih kadrov sooča postavljena pred vprašanje, kako v svoje vrste pritegniti ne le usposobljene strokovnjake in inženirje, ampak tudi mlade, ki se bodo na svoji študijski poti usmerili na to področje.

Teh izzivov se zavedajo tudi pri slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRE-CIRED, kjer v sklopu CIGRE-CIRED NGN sekcije vse več pozornosti usmerjajo tudi v delo z mladimi. K sodelovanju vabijo študente in mlade inženirje pod 33 letom starosti, ki so povezani z elektroenergetiko, članstvo v tej sekciji pa je za redne študente brezplačno.

NGN sekcija mladim strokovnjakom odpira vrata mednarodnega povezovanja

Predsednik slovenske Next Generation Network (NGN) sekcije je Klemen Knez, ki poudarja, da pridružitev sekciji mladim lahko predstavlja vhodna vrata v raznoliki svet mednarodnega združenja CIGRE, ki pod svojim okriljem združuje največje strokovnjake na področju elektroenergetikov. Znotraj te sekcije lahko mladi inženir ustvari nove povezave z vodilnimi strokovnjaki tako v domačem kot svetovnem merilu, nadgradi znanje, ki ga je prejel tekom študija, in pridobi na samozavesti, ki je potrebna za napredovanje v svoji karieri.

Ugodnosti NGN članstva

 »Včlanitev v to sekcijo prinaša mnogo ugodnosti, ki jih lahko razdelimo na dve ravni, in sicer svetovno in lokalno,« dodaja Knez, in razloži: »na svetovni ravni članstvo omogoča dostop do najnovejših vsebin in tehničnih publikacij na področju elektroenergetike, mreženje s tujimi strokovnjaki v okviru delovnih skupin in tudi popuste pri kotizaciji ob udeležbi na osrednjem CIGRE srečanju v Parizu. V slovenskem okolju so že od začetka sekcije vsi študentje imeli možnost brezplačnega udejstvovanja na dogodkih združenja CIGRE-CIRED ter aktivnega sodelovanja na največji slovenski elektroenergetski konferenci v sklopu študentskega tekmovanja.«

Ob tem predstavi tudi svojo izkušnjo s pridružitvijo združenju: »Sam sem prve izkušnje na področju elektroenergetike pridobil tekom študentskega dela v Laboratoriju za električna omrežja in naprave, ki deluje znotraj Fakultete za elektrotehniko, UL. Na ta način sem lahko povezoval razmišljanje nas študentov ter tistih, ki v elektroenergetski stroki delajo že 10 ali več let.« Opazil je, da so pričakovanja današnjih študentov precej drugačna kot so bila 10 let nazaj. »Prav tako pa se hitro menjajo načini, s katerimi lahko pritegneš študente hitro menjajo, kar dobro občutim na svoji koži v sklopu izvajanja pedagoškega procesa na fakulteti,« še pove in pojasni: »Če so bili včasih hit raznorazni tečaji ali delavnice na teme, ki so se povezovale z elektroenergetiko, danes to ni več tako. Ugotovil sem, da si študentje danes želijo bolj interaktivni pristop, kot so na primer strokovne ekskurzije ali pa tematski hekatoni.«  

Obogatitev študentske izkušnje: večje povezovanje tudi med univerzama

Eden izmed največjih ciljev sekcije je tudi povezovanje študentov ljubljanske in mariborske univerze, pove Knez. »V mojih časih, ko sem bil še jaz študent (smeh), torej pol leta nazaj, tekom študija nismo imeli priložnosti za mreženje s študenti mariborske univerze, če se nismo ravno ponesreči zaleteli na kakšnem izmed študentskih dogodkov. Zato smo letos prvič izvedli skupno strokovno ekskurzijo, kjer so si študentje obeh univerz skupaj ogledali center vodenja Dravskih elektrarn Maribor in HE Falo, druženje pa smo sklenili v enem izmed mariborskih lokalov, kjer smo s sproščenim tekmovanjem v kvizu, premešali študente obeh univerz in jih na prijeten način vzpodbudili k mreženju,« še doda, in poudari, da jim bo ravno tovrstno povezovanje in mreženje prišlo prav v naslednjih letih v karieri, tako na osebnem področju kot denimo na kakšnih izmed konferenc, ki jih organizira združenje CIGRE-CIRED.

Poziv k vključitvi v aktivnosti elektroenergetske skupnosti

Knez je zaključil z naslednjo mislijo: »Prej omenjena ekskurzija se je izkazala za pravo terno, saj so študentje tudi po koncu formalnega dela druženja ostali pomešani in tkali prijateljske vezi. Skupaj z vodstvom združenja, ki bi se jim ob tej priložnosti prijazno zahvalil za podporo, imamo v prihodnosti še kar nekaj novih idej, kot je na primer soorganizacija hekatona ali pa organizacija okrogle mize na temo mladih v sklopu največje slovenske elektroenergetske konference. Ob koncu naj k sodelovanju povabim tudi izkušene inženirje, ki imajo kakšno idejo ali iniciativo, kako mladim predstaviti naše zanimivo področje in jim omogočiti, da se čim hitreje vključijo v našo skupnost. Saj veste, več glav več ve.«

 

Katarina Prelesnik
O avtorju