Obnovljivi viri

Kljub energetski krizi dosežena rekordna rast obnovljivih virov energije

Širitev proizvodnje energije iz obnovljivih virov v letu 2022 potrjuje naraščajoči trend obnovljivih virov energije kljub globalnim negotovostim in zmanjševanje nameščanja novih zmogljivosti iz fosilnih goriv.

Kljub energetski krizi dosežena rekordna rast obnovljivih virov energije

Statistični podatki, ki jih je objavila Mednarodna agencija za obnovljivo energijo, kažejo, da je do konca leta 2022 svetovna proizvodna zmogljivost iz obnovljivih virov znašala 3372 GW, s čimer se je zaloga obnovljive energije povečala za rekordnih 295 GW ali za 9,6 odstotka. Kar 83 odstotkov vseh zmogljivosti, dodanih lani, so bili obnovljivi viri. Toda, če želimo ostati na poti, ki omejuje globalno segrevanje na 1,5 °C, se morajo letne dodane vrednosti do leta 2030 povečati za trikrat.

Čeprav so svoje zmogljivosti obnovljivih virov energije lani povečale številne države, je znatna rast obnovljivih virov energije skoncentrirana v nekaj državah in regijah, kot so Azija, ZDA in Evropa. Podatki kažejo, da je 48 odstotkov vseh zmogljivosti novih obnovljivih virov (174,9 GW) dodala Azija, ki je imela do lani tako skupaj že 1,63 TW zmogljivosti iz obnovljivih virov. K temu je največ prispevala Kitajska, ki je dodala novih 141 GW zmogljivosti. Delež do sedaj dodanih zmogljivosti obnovljivih virov v Aziji predstavlja kar 60 odstotkov vseh svetovnih zmogljivosti. 
Obnovljivi viri energije v Evropi in Severni Ameriki so narasli za 57,3 GW (8,8 odstotka) oziroma 29,1 GW (6,3 odstotka). Afrika je zmogljivosti povečala za 2,7 GW (za 4,8 odstotka), Oceanija za 5,2 GW (za 10,6 odstotka), Južna Amerika (pa je nadaljevala naraščajoči trend s širitvijo zmogljivosti za 18,2 GW (7,4 odstotka). Bližnji vzhod je zabeležil najvišjo rast obnovljivih virov energije v zgodovini, saj je bilo dodanih 3,2 GW novih zmogljivosti, kar je 12,8-odstotno povečanje.

Čeprav je hidroenergija s 1250 GW predstavljala največji delež svetovne skupne proizvodne zmogljivosti obnovljivih virov energije, sta sončna in vetrna energija še naprej prevladovali med novimi proizvodnimi zmogljivostmi. Obe tehnologiji sta skupaj prispevali 90 odstotkov k deležu vseh novih obnovljivih zmogljivosti leta 2022. Zmogljivosti sončnih elektrarn so se povečale kar za 22 odstotkov (191 GW), zmogljivosti vetrnih elektrarn pa so se povečale za devet odstotkov (75 GW). Skupna zmogljivost sončnih elektrarn je bila leta 2022 tako 1053 GW, vetrnih elektrarn pa 899 GW. Zmogljivosti hidroenergije so se leta 2022 sicer povečale za 21 GW (dva odstotka). Širitev zmogljivosti bioenergije se je leta 2022 rahlo upočasnila. Dodanih je bilo 7,6 GW, kar je manj kot leta 2021 (8,1 GW). Zmogljivosti geotermalne energije so se povečale za zelo skromnih 181 MW.

Polona Bahun
O avtorju