Energetika

Ključni projekti v Energetiki Ljubljana do leta 2021

Energetika Ljubljana se že nekaj časa sooča s staranjem proizvodnih naprav in vse ostrejšimi okoljskimi omejitvami.
Ključni projekti v Energetiki Ljubljana do leta 2021

S tema dvema izzivoma se je trajnostno mogoče soočiti zgolj in samo s posodobitvami in zagotovitvijo novih proizvodnih virov.

V strateškem razvojnem načrtu družbe Energetika Ljubljana za obdobje 2017-2021 so med ključnimi razvojnimi projekti navedeni obnova in izgradnja novih proizvodnih virov (nova plinsko-parna soproizvodna enota v TE-TOL, ekološka sanacija bloka 3 v TE-TOL in celovita sanacija vršnih in rezervnih virov), obnova in izgradnja sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja (obnova vročevodnega in parovodnega omrežja, dograditev omrežja in odjem toplote, oskrba s hladom in uporaba toplote za hlajenje) ter obnova in širitev plinovodnega omrežja. 

Najzahtevnejši projekt: gradnja kombinirane plinsko-parne enote 

Največji in najzahtevnejši projekt v Energetiki Ljubljana je vsekakor gradnja nove kombinirane plinsko-parne enote (PPE-TOL), ki bo sestavljena iz dveh 50 MWe plinskih turbin. Predvidena električna moč nove enote bo skupaj s povezavo na obstoječo parno turbino TA2 v rangu 139 MW, sposobnost proizvodnje toplote pa okrog 118 MW. S predvidenim dokončnim zapiranjem premogovnih blokov B1 in B2 s 1. julijem 2020 bodo zmanjšali zmogljivosti za proizvodnjo toplote iz soproizvodnje s 186 MWth na okvirno 118 MWth in tako prilagodili proizvodnjo toplote tudi predvidenim zmanjšanim potrebam odjemalcev zaradi ukrepov učinkovite rabe energije. 

Po podatkih Energetike Ljubljana znaša ocenjena vrednost naložbe v novo plinsko-parno enoto brez stroškov financiranja okoli 117 milijonov evrov. Glede na predvideni terminski plan naj bi bil ta objekt dokončan konec leta 2020, poleg ekonomskih pa ima tudi vrsto okoljskih prednosti. Tako se bodo z izgradnjo tega objekta bistveno zmanjšale emisije prahu in SO2, ker so pri uporabi zemeljskega plina skoraj nične. Zmanjšale se bodo tudi emisije NOx na enoto proizvoda, z zamenjavo premoga s plinom pa bodo v TE-TOL dosegli tudi zmanjšanje specifičnih emisij CO2 na enoto proizvedene toplotne in električne energije.

Premogovni blok 3 bo ostal pomemben energetski vir tudi v prihodnje 

Kot je še navedeno v omenjenem razvojnem načrtu družbe Energetika Ljubljana, bodo z nadomestitvijo dela obstoječe premogovne tehnologije v TE-TOL z zemeljskim plinom, pomembno prispevali k prizadevanjem za ohranitev obratovanja te naše največje soproizvodne enote tudi po letu 2020. Čeprav premogovna tehnologija izgublja delež v košarici energetskih virov v EU in ga bo izgubljala tudi v prihodnje, bo za Energetiko Ljubljana premogovni blok 3 ostal pomemben energetski vir tudi v prihodnje. Pri odločitvi za njegovo nadaljnjo uporabo pa je pomemben dejavnik dejstvo, da prigrajena rešetka za lesne sekance omogoča proizvodnjo toplotne in električne energije tudi iz obnovljivega vira.

 

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.