Energetika

Komisija o trajnostnem razvoju

Evropska komisija je sprejela sporočilo o trajnostnem razvoju, na katerem bo temeljilo stališče EU na konferenci v Riu de Janeiru.
Komisija o trajnostnem razvoju

Konferenca Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20) bo potekala junija 2012 v Riu de Janeiru. Tovrstno srečanje svetovnih voditeljev bo potekalo 20 let po prvem svetovnem vrhu o Zemlji (konferenca v Riu de Janeiru 1992) in 10 let po svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu.  

V omenjenem sporočilu so opisani cilji in konkretni ukrepi glede dveh med seboj povezanih tem konference: omogočanje prehoda na okolju prijazno gospodarstvo ob upoštevanju ciljev trajnostnega razvoja in izkoreninjenja revščine ter zagotavljanje boljšega upravljanja za trajnostni razvoj.  

Komisija bo na podlagi sporočila skupaj z Evropskim svetom in Evropskim parlamentom oblikovala skupno stališče EU, ki bo prispevalo k rezultatom konference Rio+20 s konkretnimi politikami in ukrepi za okolju prijaznejše gospodarstvo.  

Nedavna raziskava Evropske komisije je pokazala, da je zaradi stanja okolja resno zaskrbljenih več kot 90 odstotkov vprašanih v vsaki državi članici EU. Velika večina Evropejcev se strinja, da bi lahko učinkovitejša uporaba naravnih virov in varstvo okolja spodbudila gospodarsko rast v EU.  

Sicer pa poročilo vsebuje tudi poziv k odločnemu ukrepanju EU: kljub gospodarski krizi skoraj 90 odstotkov Evropejcev (in 95 odstotkov Slovencev) meni, da bi morala EU namenjati sredstva za podporo okolju prijaznih dejavnosti. (mj)  

Več na:www.cnvos.info