Energetika

Konec maja prva konferenca o možnostih financiranja energetskih projektov

V Ljubljani bo 29. maja potekala prva konferenca Energetika in finance, ki je namenjena predstavitvi možnosti za pridobivanje finančnih sredstev za različne energetske projekte. Na njej se boste lahko poleg tega seznanili z nekaterimi novimi tehnologijami in primeri dobrih praks financiranja zelenih projektov.

Konec maja prva konferenca o možnostih financiranja energetskih projektov

Zelena preobrazba podjetij ni le priložnost, temveč nujnost za prihodnost uspešnega in konkurenčnega poslovanja. Kakšne so dosedanje izkušnje z uvajanjem obnovljivih virov in možnosti za pridobitev evropskih in domačih nepovratnih sredstev oziroma posojil za investicije v naprave, ki izkoriščajo obnovljive vire, so samo nekatera od aktualnih vprašanj, ki jih bodo obravnavali na prvem energetsko-investicijskem forumu, kjer bodo svoje poglede in izkušnje predstavili predstavniki ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ključnih energetskih podjetij in nekaterih finančnih ustanov. Ena od napovedanih predavateljic, Tamara Kosi iz avstrijskega CCE Holdinga, bo spregovorila o primerih uspešnega investiranje v obnovljive vire energije in pomenu pametnih rešitev z uporabo hranilnikov. Kot pravi, na različnih evropskih trgih prevladujejo različne vrste projektov uporabe obnovljivih virov zaradi različne tržne dinamike, različnih možnosti priključitve na omrežje, lokalnih predpisov in drugih zakonodajnih podrobnosti. Tako je na primer trenutno najlažje investirati v projekte agro-fotovoltaike v Franciji, Italija je med najbolj vročimi trgi za naložbe v baterijske hranilnike energije, Nemčija pa vodilna po številu naložb v sončne elektrarne.
Zanimivo bo slišati tudi kaj je pokazala študija skupine raziskovalcev Študijskega komiteja za razvoj in ekonomijo elektroenergetskih sistemov pri  Mednarodnem svetu za elektroenergetske sisteme CIGRE, v kateri so prvič v zgodovini elektro sistemov modelirali globalni elektroenergetski sistem in optimirali stroške za proizvodnjo MWh električne energije glede na strukturo predvidenih virov in obstoječe ter nove interkonekcije med obstoječimi  elektroenergetskimi povezavami sveta. Mag. Krešimir Bakič bo ob tem predstavil tudi pobudo londonskih investitorjev za električno povezavo med Združenim kraljestvom in ZDA s šestimi podmorskimi kabli na razdalji 5000 kilometrov, s čimer bi za uravnovešenje proizvodnje in porabe uporabili obstoječo časovno razliko. Več o drugih predvidenih predavateljih na konferenci in vsebini predstavitev si lahko preberete na spletnem naslovu Prosperie, kjer najdete tudi vse potrebne informacije glede popustov in prijave. Ne zamudite!
 

Brane Janjič
O avtorju