Energetika

Konferenca s poudarkom na učinkovitejšem ravnanju z energijo

Na mednarodni konferenci SZE v Portorožu namenjajo osrednjo pozornost čisti in trajnostni oskrbi z energijo za ogrevanje in hlajenje.
Konferenca s poudarkom na učinkovitejšem ravnanju z energijo

Konferenco SZE (od 31. marca do 2. aprila) je pripravilo  Slovensko združenje za energetiko, ki ga vodi prof. dr. Alojz Poredoš. Na konferenci sodelujejo priznani domači in tuji strokovnjaki na področju trajnostne in čiste oskrbe z energijo za ogrevanje in hlajenje.

Med poglavitnimi temami konference SZE so soproizvodnja na podlagi obnovljivih in alternativnih virov energije, shranjevanje energije, daljinsko ogrevanje in hlajenje, povezovanje sektorjev: plin-električna energija-toplota, raba energije v industriji in prometu, nove in alternativne tehnologije, digitalizacija za povezovanje energetskih sistemov in še več drugih pomembnih tem.

Na včerajšnji osrednji okrogli mizi konference SZE, na kateri je sodeloval tudi mag. Jože Torkar, direktor energetskih in okoljskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju v Petrolu, je bilo izpostavljeno, da je vpričo globalnih trendov in sprememb, ki jih akterji oblikujejo v regiji, ključ ravno v povezovanju različnih deležnikov na področju energetike.

Lokalni igralci se pozicionirajo na regionalnem in globalnem trgu, vsak izmed členov pa ima svojo vlogo v verigi vrednosti. Zaradi sprememb v energetskih paradigmah je v ospredju učinkovitejše ravnanje z energijo ter seveda zmanjševanje porabe energije.

Glede na trende postaja edina resna alternativa trenutni situaciji krožno gospodarstvo. Energetika in povezane panoge se digitalizirajo, ključnega pomena pa postajajo inovacije ter novi poslovni modeli, s poudarkom na prehodu od produktov k storitvam.

Petrol ponudil roko partnerjem v regiji  

V družbi Petrol so se odzvali na spremembe v sodobnem času in ponudili roko partnerjem v regiji pri uvedbi pametnih sistemov daljinskega ogrevanja. S pomočjo napredne operacijsko tehnološke (OT) / IoT platforme TANGO uvajajo gospodarno načrtovanje, učinkovit nadzor in upravljanje sistemov v pametnih mestih in skupnostih.

Poleg tega so v Petrolu še omenili, da so v okviru konference SZE vodili tudi sekcijo na temo smeri razvoja daljinskega ogrevanja in hlajenja, kjer so izmenjali dobre prakse in ideje o drugačnih pristopih k trajnostni oskrbi s toploto, preureditvah distribucijskih omrežij, vključevanjem obnovljivih virov energije (sončne) in razvojem novih načinov daljinskega ogrevanja.