Energetika

Lani občutna rast energije iz vetra in sonca

Zmogljivosti so se lani v primerjavi z letom prej povečale za kar 45 odstotkov oziroma za kar 280 GW.
Lani občutna rast energije iz vetra in sonca
Glede na najnovejše poročilo Mednarodne agencije za energijo je bilo minulo leto za obnovljive vire eno najuspešnejših, saj je medletna rast dosegla najvišjo stopnjo po letu 1999. Tako se je dodana zmogljivost obnovljivih virov namenjenih proizvodnji električne energije lani v primerjavi z letom prej povečala za 45 odstotkov oziroma za 280 GW, podobno pa naj bi bilo tudi letos in prihodnje leto, ko naj bi se skupne svetovne zmogljivosti povečale še za 270 GW oziroma 280 GW. 
IEA je prvotne napovedi o rasti zmogljivosti OVE popravila za četrtino, saj so številne države, kljub gospodarski negotovosti zaradi pandemije, napovedale pospešeno gradnjo tovrstnih proizvodnih enot. Da so napovedi dokaj realne, potrjuje tudi dejstvo, da se vse bolj zaostrujejo okoljske zahteve, prehod na proizvodnjo iz obnovljivih virov pa je eden ključnih instrumentov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in dosego zastavljenih podnebnih ciljev. 
Države sicer še vedno največ stavijo na izrabo vetra,  pri čemer so se zmogljivosti vetrnih elektrarn lani skoraj podvojile in povečale za 114 GW. V naslednjih letih naj bi bila po ocenah IEA rast gradnje vetrnic sicer počasnejša, še vedno pa naj bi vsaj za polovico presegala stopnjo rasti iz predkoronskega obdobja. Še boljše napovedi se obetajo sončnim elektrarnam, saj naj bi naslednje leto obstoječim zmogljivostim dodali več kot 160 GW novih zmogljivosti. 
Med največjimi proizvajalkami ostaja Kitajska, ki že nekaj let prispeva okrog 40 odstotkov vseh novih globalnih zmogljivosti na OVE, pri čemer je njen delež lani celo presegel polovico. Kitajska je tudi največji svetovni proizvajalec sončnih panelov in vetrnih turbin ter tudi glavni dobavitelj ključnih surovin in materialov za njihovo izdelavo, kar je po oceni analitikov eden ključnih elementov, ki lahko vplivajo na prihodnje cene. Sicer pa rast deleža obnovljivih virov v prihodnjih letih poleg Evrope napovedujejo tudi v ZDA, k čemur naj bi prispevali tudi novi nacionalni emisijski cilji, ter tudi v Indiji, kjer se je rast zaradi pandemije lani in letos sicer upočasnila, a naj bi že prihodnje leto dobila nov zalet. 
Brane Janjič
O avtorju