Energetika

Letna konferenca energije na kvadrat E2ZS

Energetska zbornica Slovenije pripravlja 14. maja v Ljubljani konferenco, ki so jo poimenovali Energije na kvadrat E2ZS. Na njej bodo ključni deležniki razpravljali o aktualnih vprašanjih in prihodnosti slovenske energetike, poseben poudarek pa bo namenjen tudi delu posameznih sekcij Energetske zbornice.

Letna konferenca energije na kvadrat E2ZS

Kot so sporočili iz Energetske zbornice Slovenije, naj bi omenjeni dogodek postal redna izmenjava mnenj na letni ravni, konferenca pa je zasnovana kot edinstvena platforma, kjer se bodo srečali vsi ključni deležniki, ki soustvarjajo sedanjost in prihodnost energetike v Sloveniji. Poseben poudarek bo tudi na sekcijah EZS, pri čemer bodo na konferenco povabili tudi najvidnejše predstavnike svetovnih in evropskih energetskih združenj, kot sta denimo Združenje evropske elektroindustrije Eurelectric in Svetovni energetski svet (World Energy Council – WEC). 

Na konferenci bodo sicer z vrhunskimi domačimi in tujimi strokovnjaki razpravljali o najaktualnejših temah s področja širše energetike, kot so elektrifikacija in izzivi e-desetletja, razogljičenje in uporaba fosilnih goriv, pomen jedrske energije, izkušnje in pogledi iz Nemčije, ki je za Slovenijo največji gospodarski partner in tista država, ki jo največkrat analiziramo, dogodek pa bo priložnost za postavitev tudi vseh drugih perečih vprašanj, s katerimi se srečujejo izvajalci energetskih dejavnosti.

Brane Janjič
O avtorju