Energetika

Ministrica tudi sama veliko hodi, ko ji čas dopušča

Med 16. in 22. septembrom se bo odvijal Evropski teden mobilnosti, na katerem naj bi ustvarjalno sodelovalo kar 78 slovenskih občin.
Ministrica tudi sama veliko hodi, ko ji čas dopušča

Po besedah organizatorjev je namen Evropskega tedna mobilnosti (ETM) osveščanje o trajnostni mobilnosti in zmanjševanje cestnega motornega prometa, saj ta v Sloveniji prispeva največji delež toplogrednih plinov. Letošnji ETM z geslom »Gremo peš!« poudarja hojo kot eno od alternativ cestnemu motornem prometu, saj hojo ob javnem potniškem prometu in kolesarjenju prištevamo med potovalne načine trajnostne mobilnosti.

Številne občine bodo v septembru spodbujale hojo 

Hoja je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, njen delež pa vseeno že desetletja upada. Številne občine med 78 sodelujočimi bodo v tretjem tednu septembra spodbujale hojo in druge trajnostne potovalne načine. Med ostalim bodo organizirale dan brez avtomobila ali začasno zaprle za cestni promet izbrane ceste in trge. Promovirale bodo aktivni način prihoda v šolo tematske sprehode oziroma pohode, tudi za osebe s posebnimi potrebami. Občine bodo spodbujale prihod na delovno mesto s kolesom ali peš, izvajale pa bodo tudi teste hoje.

Kot je povedala slovenska koordinatorka ETM mag. Polona Demšar Mitrovič z Ministrstva za infrastrukturo, je velika težava sodobne družbe tudi pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev zaradi pretirane rabe osebnih avtomobilov. Ker se preveč zanašamo na avtomobile, so naše ulice polne pločevine, naš zrak je onesnažen, mi sami pa se veliko premalo gibamo. Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. Zato so letošnji Evropski teden mobilnosti posvetili hoji - najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in najcenejšemu načinu premikanja. Z geslom »Gremo peš!« želijo spodbuditi k aktivnejši uporabi hoje vse prebivalce Slovenije.

Ministrstvo si prizadeva za učinkovit javni potniški promet

»V Sloveniji izmed vseh sektorjev največji delež toplogrednih plinov prispeva promet, od tega veliko večino cestni motorni promet. Povečevanje emisij toplogrednih plinov pospešuje podnebne spremembe, zato je treba po naših najboljših močeh urgirati. Uporabljati potovalne načine, kot so javni potniški promet, kolesarjenje in hoja, je do okolja veliko bolj prijazno. Zato smo na Ministrstvu za infrastrukturo poskrbeli za bolj učinkovit javni potniški promet,« je povedala ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek.

Nadalje je pojasnila, da so uvedli hitre avtobusne povezave z Ljubljano in tudi enotno vozovnico javnega potniškega prometa, s katero se lahko na določeni relaciji peljemo z vlakom in avtobusom, ne glede na to, katero podjetje izvaja prevoz. Premiki naprej so očitni tudi na železnicah. Po 20 letih so končno začeli graditi drugi tir med Divačo in Koprom, pospešeno pa posodabljajo tudi drugo železniško infrastrukturo. Za železniško progo med Mariborom in Šentiljem so tako prav letos na ministrstvu zagotovili tudi 101 milijon evrov evropskih sredstev, na kar je ministrica za infrastrukturo, kot sama poudarja, zelo ponosna.

Po končanem mandatu naj bi bil javni potniški promet še boljši  

»Dejstvo je, da bomo javni potniški promet uporabljali samo, če bo dovolj učinkovit – in mi delamo vse, da bo po tem mandatu že občutno boljši in veliko bolj uporaben. Seveda pa na krajših razdaljah spodbujamo tudi kolesarjenje in hojo, ki je osrednja tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Hoja namreč ni koristna le za okolje, ampak je blagodejna tudi za naše zdravje. Tudi sama veliko hodim, ko mi čas dopušča,« je še pojasnila ministrica. (mj)

 

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju