Energetika

Mladi genialci: največ znanja o energetiki pokazali na OŠ Jurija Dalmatina Krško

Učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško so zmagovalci že 11. tekmovanja Mladi genialci, na katerem se je letos pomerilo kar 17 ekip.

Mladi genialci: največ znanja o energetiki pokazali na OŠ Jurija Dalmatina Krško

Kulturni dom v Krškem je bil ponovno prizorišče tradicionalnega tekmovanja Mladi genialci, ki ga pripravljata GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško, in na katerem se mladi pomerijo v svojem poznavanju tematik, povezanih z energetiko. Tekmovanja se je udeležilo 17 ekip s po tremi tekmovalci, zmaga pa je šla v roke učencev Alexa, Nataniela in Sama z OŠ

Jurija Dalmatina Krško. Drugo mesto so zasedli učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica Tijan, Tomaž in Aljaž, tretje mesto pa ekipa OŠ Brežice Nika, Robert in Miha. Skupno se je tekmovanja udeležilo 51 tekmovalcev.

Ob tem sta mlade nagovorila tudi prva moža Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in GEN energije. Predsednik uprave NEK Gorazd Pfeifer je poudaril pomen kviza o energetiki kot temi, ki je nepogrešljiva za naš način življenja: »Električna energija za naš vsak dan ni samoumevna ampak je vse bolj dragocena dobrina, brez katere ne gre. Da bi lahko ravnali prav, potrebujemo znanje in razumevanje pomena energije; le tako bomo vsi skupaj opremljeni za reševanje energetskih izzivov ter pripravljeni na naslednje korake. Želim si, da bi se našim izkušenim ekipam jedrskih strokovnjakov na tej poti v prihodnosti pridružili tudi vi. Veseli bomo, če vas pot življenja zanese na področje energetike.«

Generalni direktor GEN dr. Dejan Paravan pa je dodal: »V Skupini GEN našemu temeljnemu poslanstvu – zagotavljanju zanesljive, konkurenčne, okolju prijazne in k odjemalcem usmerjene oskrbe z energijo – vselej pridružujemo tudi odgovornost do kakovostnega ozaveščanja vseh generacij o energetskih temah. Na projekt Mladi genialci smo še predvsem ponosni, saj z njim pomembno prispevamo k širjenju in poglabljanju znanja mladih o energetiki kot temelju sodobne družbe. Iskrene čestitke vsem sodelujočim!«

O tekmovanju Mladi genialci

Tekmovanje Mladi genialci je namenjeno spodbujanju mladih k poglobljenem proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih, podnebnih spremembah ter jedrski energiji kot temeljnem viru nizkoogljične mešanice prihodnosti. Kot so ob tem zapisali organizatorji, verjamejo, da je razumevanje teh vsebin nujno za sprejemanje dobrih in odgovornih odločitev o tem, kakšna bo naša skupna energetska prihodnost.

Tudi ob letošnjem tekmovanju so učenci svoje znanje nadgrajevali s posebej pripravljenim strokovnim gradivom. Več kot 150 se jih je udeležilo delavnic v Informacijskem središču GEN v Krškem, kjer so se posvetili osnovam energetike in energije, radioaktivnosti kot naravnemu pojavu, v mobilnem laboratoriju radiološke zaščite NEK pa so spoznavali značilnosti različnih vrst sevanja.

Na zaključnem kvizu so sodelovale naslednje šole:
•    OŠ Jurija Dalmatina Krško
•    OŠ Bizeljsko
•    OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
•    OŠ Boštanj
•    OŠ Brežice
•    OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova
•    OŠ Globoko
•    OŠ Raka
•    OŠ Koprivnica
•    OŠ Kozje
•    OŠ Krmelj
•    OŠ Marjana Nemca Radeče
•    OŠ Podbočje
•    OŠ Sava Kladnika Sevnica
•    OŠ Velika Dolina
•    OŠ XIV. Divizije Senovo
•    OŠ Bistrica ob Sotli

(kp)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju