Energetika

Na prvem srečanju ZN na temo energije napovedani trije energetski dogovori

Ti bodo prispevali k naložbam za dostop do energije za vse in pospešili prehod na čisto energijo povsod po svetu.

Na prvem srečanju ZN na temo energije napovedani trije energetski dogovori

Na dialogu Združenih narodov (ZN) na visoki ravni o energiji, ki je potekal pretekli teden v New Yorku, sta izvršni podpredsednik za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans in evropska komisarka za energijo Kadri Simson predstavila tri energetske dogovore v partnerstvu z Mednarodno agencijo za energijo (IEA) in Mednarodno agencija za obnovljivo energijo (IRENA). Izvršni podpredsednik in komisarka sta kot zagovornik dostopa do energije oziroma zagovornica pravičnega prehoda v tem procesu ZN poudarila, da je EU pripravljena voditi svetovna prizadevanja za dosego dostopa do energije za vse do leta 2030 in pospešiti prehod na čisto energijo. Poleg tega sta konkretno prikazala, kakšen pomen ima evropski zeleni dogovor v svetovnem merilu.

Dogovori ZN bodo prispevali k pritegnitvi naložb, ki bodo omogočile, dostop do energije za vse in pospešili prehod na čisto energijo povsod po svetu.

V novem projektu bodo skupaj z IEA pripravljeni časovni načrti za uvedbo brezemisijske energije v državah, ki so odvisne od premoga. V časovnih načrtih bodo predlagane vključujoče poti za razogljičenje energetskega sistema, ki bodo zagotovile pošten, socialno pravičen prehod, pri katerem ne bo nihče zapostavljen, hkrati pa bodo zagotavljale zanesljivo oskrbo z energijo in lažji dostop do energije.

V okviru drugega dogovora bodo sodelovali z agencijo IRENA pri pripravi regionalnih napovedi za energetski prehod za Afriko, Latinsko Ameriko, Karibe in Evropo. V njih bodo temeljito analizirani potenciali regij in njihove možnosti izbire glede energije iz OVE, energijske učinkovitosti, infrastrukture, dostopa do energije in čezmejnega sodelovanja, ocenjene pa bodo tudi potrebe po naložbah in družbeno-gospodarski učinek. Med njimi bodo konkretna priporočila o politikah za dosego cilja trajnostnega razvoja za energijo v skladu s pariškim ciljem 1,5 stopinje.

V okviru tretjega dogovora bodo skupaj z Dansko, Nemčijo, agencijo IRENA in drugimi partnerji pripravili katalog dogovora za obnovljivi vodik. Ta bo zasnovan tako, da bo povsod po svetu pospešil uporabo obnovljivega vodika, tudi z zavezo o sodelovanju pri razvoju obnovljivega vodika z Afriško unijo v okviru pobude za zeleno energijo Afrika-Evropa.
Trije dogovori so tesno povezani s prednostnimi nalogami EU na področju podnebja in energije, zlasti dostopom do energije za vse, pravičnim prehodom in spodbujanjem uporabe energije iz OVE, vključno z obnovljivim vodikom. Prispevali bodo k doseganju svetovnega prehoda na čisto energijo in dopolnjevali zaveze EU o financiranju ukrepov na področju podnebnih sprememb.

Časovni načrti in regionalne napovedi za prehod, ki jih bosta pripravili agenciji IEA in IRENA skupaj z državami in regijami, ki so jim namenjeni, bodo priložnost za določanje prihodnjih usmeritev energetske politike EU in sodelovanja pri naložbah. Podpirali bodo tudi pobudo za zeleno energijo Afrika-EU, ki se bo začela izvajati naslednje leto.

Dialog ZN na visoki ravni o energiji je prvo srečanje ZN na temo energije od leta 1981. Namenjen je hitrejšemu doseganju cilja trajnostnega razvoja št. 7 v podporo „desetletju ukrepov“ pred konferenco COP26. Med glavnimi rezultati dialoga bodo svetovni časovni načrt, pripravljen na podlagi priporočil delovnih skupin, za dosego dostopa do energije za vse na svetu do leta 2030 in ničelnih neto emisij do leta 2050 ter vrsta „energetskih dogovorov“, ki pomenijo več deležniška partnerstva ter prostovoljne zaveze držav članic in nedržavnih akterjev. Jedro dialoga na visoki ravni je pet tem, ki jih podpirajo svetovni zagovorniki, med njimi izvršni podpredsednik za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans (dostop do energije) in evropska komisarka za energijo Kadri Simson (omogočanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja z vključujočim in pravičnim energetskim prehodom).

Polona Bahun
O avtorju