Energetika

Največji preskok dosegli pri proizvodnji elektrike

Kot je razvidno iz Letnega poročila 2016, so v družbi Energetika Ljubljana lahko upravičeno zadovoljni z rezultati na vseh njihovih segmentih.
Največji preskok dosegli pri proizvodnji elektrike

V družbi Energetika Ljubljana so v letu 2016 uresničili čisti poslovni izid v višini 8.689.608 evrov. Celotni prihodki so znašali 126.276.418 evrov in so bili 0,8 % pod načrtovanimi, celotni odhodki v višini 116.065.329 evrov pa so bili 8,7 % nižji od načrtovanih. Celotni prihodki in odhodki so bili nižji tudi v primerjavi z letom 2015. 

Kot je v Letnem poročilu 2016 zapisalo poslovodstvo Energetike Ljubljana, so na vseh energetskih dejavnostih dosegli pozitivne rezultate. Največji preskok v rezultatu pa so dosegli pri proizvodnji električne energije, kjer so poleg nižjih stroškov goriva in nakupa emisijskih kuponov dosegli višji prihodek od načrtovanega iz naslova podpore za proizvodnjo »zelene električne energije«. Tu pa je še kakovostno vzdrževanje proizvodnih naprav, ki kljub starosti še vedno omogočajo, da družba dosega optimalno soproizvodnjo energije. 

Energetika Ljubljana je lani uresničila investicijski načrt v višini 17.007.778 evrov, kar je 87,7 % načrtovane vrednosti, od tega je bilo 74,2 % investicijskih vlaganj namenjenih za obnove in nadomestitve ter 25,8 % za razvojne projekte. 

Zagotavljanje celovite energetske oskrbe 

Energetika Ljubljana je v letu 2016 nadaljevala s procesom tržne repozicije v smeri zagotavljanja celovite energetske oskrbe njihovim uporabnikom preko povezovanja obstoječih in novih storitev. Nadalje so lani aktivno izvajali in podpirali aktivnosti  za kakovost bivanja, med katerimi posebej omenimo projekt Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016. Spodbujali so tudi izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih. Oblikovali so pakete storitev, s katerimi omogočajo popust v povezavi z ukrepi učinkovite rabe energije. To pa je le del pomembnejših aktivnosti v družbi Energetika Ljubljana, ki so obširneje predstavljene v omenjenem Letnem poročilu.

Družba Energetika Ljubljana deluje v urbanem okolju na okoljsko občutljivem območju. Ekološka varnost je izrednega pomena. Pohvalno je, da v letu 2016 ni prišlo do nobenih izrednih dogodkov, ki bi škodljivo vplivali na okolje. Redno skrbijo za nadgrajevanje sistema kakovosti ISO 9001:2008 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 ter sledijo uveljavljenim smernicam in postopkom. 

Pomembna tudi podpora lokalnih skupnosti 

V Energetiki Ljubljana si bodo še naprej prizadevali zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali finančno ustrezno poslovanje družbe in njen dolgoročni razvoj ter ustvarjanje koristi, ki jih kot sodobna tržna in razvojno usmerjena družba ustvarjajo za njihove uporabnike. 

Pomembna je tudi podpora lokalnih skupnosti na področju postavitve prioritetnih virov ogrevanja, saj bo le tako lahko zagotovljena najoptimalnejša in energetsko učinkovita izraba obstoječih infrastrukturnih sistemov daljinske oskrbe z energenti in maksimiran najugodnejši vpliv na kakovost zraka, je poslovodstvo Energetike Ljubljana med drugim še zapisalo v Letnem poročilu 2016.

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.