Energetika

Napovedan drugi posvet z občinami glede NEPN

Združenje mestnih občin Slovenije pripravlja v sodelovanju z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo posvet o zadnji različici posodobljenega NEPN in okoljskem poročilu. Posvet bo 18. aprila v prostorih Mestne občine Ljubljana.

Napovedan drugi posvet z občinami glede NEPN

Gre sicer za izpolnjevanje programa o rednem obveščanju in izmenjavi mnenj s ključnimi deležniki in skupinami o poteku priprave novega Nacionalnega podnebno-energetskega načrta, katerega posodobljeno različico mora Slovenija do konca junija posredovati v Bruselj. Napovedan posvet s predstavniki občin, ki bo potekal 18. aprila v Ljubljani, je drugi tovrstni, na njem pa bodo predstavniki konzorcija, ki pripravlja NEPN, predstavili zadnjo različico posodobitve dokumenta (verzija 4.0) in ugotovitve okoljskega poročila. V nadaljevanju bosta sledila še podrobnejši pregled vsebin, ki so pomembne za mestne in druge občine, ter ocena učinka načrtovanih politik in ukrepov, udeleženci pa se bodo lahko seznanili tudi z nadaljnjimi koraki pri sprejemanju tega, za zeleni prehod ključnega dokumenta.
Na ministrstvu ob tem izpostavljajo, da izvajanje podnebnih in energetskih ukrepov pomembno vpliva tudi na delovanje občin, hkrati pa bo doseganje evropskih in državnih podnebnih ciljev v veliki meri odvisno prav od sodelovanja mest pri njihovem uresničevanju.
 

Brane Janjič
O avtorju