Jedrska energija

NEK konec tedna predvidoma ponovno v omrežju

V Nuklearni elektrarni Krško se pripravljajo na ponovni zagon elektrarne, potem ko so pretekli teden gorivne elemente prestavili nazaj v reaktorsko posodo. Konec tedna naj bi elektrarna tako ponovno začela s proizvodnjo električne energije.

NEK konec tedna predvidoma ponovno v omrežju

Iz krške nuklearke sporočajo, da v skladu z načrti nadaljujejo priprave na ponovni zagon elektrarne, ki naj bi s proizvodnjo električne energije ponovno začela konec tedna. Primarni hladilni krog so zaprli in ponovno napolnili z vodo ter zagnali primarni črpalki. Začeli so segrevati primarni sistem, čemur sledi zagon reaktorja. Pred tem morajo pridobiti pozitivno mnenje, ki ga na podlagi neodvisnega nadzora aktivnosti podajo organizacije, pooblaščene s strani Uprave RS za jedrsko varnost.

Dodajajo, da je URSJV prejela »poročilo o opravljeni analizi po odstopanju oziroma zaustavitvi elektrarne in podporne študije ter potrdila, da je NEK izvedla vse potrebne in pričakovane ukrepe (zamenjala oba cevovoda, ki sta bila izpostavljena podobnim vplivom) ter s tem izpolnila predpogoje za varno obratovanje.«

Tako so v nuklearki že začeli sklepati pogodbe za metalografske raziskave, s katerimi želijo identificirati neposredni vzrok odpovedi, »ter termohidravlične in mehanske analize obeh cevovodov za določitev mehanizma, ki je povzročil odpoved cevovoda, kot tudi za analizo temeljnega vzroka,« še sporočajo, ter dodajajo, da nameravajo vse preiskave zaključiti v roku enega leta, v pregled navedenih analiz pa bodo vključene strokovne organizacije po pooblastilu URSJV.

Spomnimo: četrtega oktobra so v NEK zaznali neidentificirano puščanje v sistemu reaktorskega hladila. Mesta puščanja niso mogli najti z dvakratnim vstopom v zadrževalni hram ob normalnem delovanju, zato so elektrarno preventivno zaustavili, čeprav je bilo puščanje (45 l/h) približno petkrat manjše od mejne vrednosti pogojev obratovanja.

Po zaustavitvi in ohlajanju so odkrili mesto puščanja – luknjico velikosti šivankinega vboda na zvaru reducirnega dela cevovoda v bližini reaktorske posode. V NEK so se preventivno odločili za menjavo dela cevovodov na obeh krakih sistema za varnostno vbrizgavanje reaktorske posode, čeprav se je puščanje pojavilo le na enem cevovodu.

Da bi opravili sanacijo, so morali izprazniti reaktorsko posodo in 121 gorivnih elementov prestaviti v bazen za izrabljeno gorivo, sledila je menjava dela cevovodov na obeh straneh priključnega sistema reaktorja. Popravilo je izvajal originalni dobavitelj opreme – podjetje Westinghouse, v sodelovanju z lokalnimi izvajalci. Približno 100 delavcev je moralo najprej opraviti usposabljanja – varilci in pripravljavci cevi so morali biti validirani oziroma preverjeni za vsako aktivnost, ki so jo izvajali v zadrževalnem hramu, zato so za njihovo usposabljanje pripravili modele jaška, ki po velikosti in razporeditvi ustreza prostoru ob reaktorski posodi, in novega cevovoda.

Vsa dela v nuklearki je spremljala Uprava RS za jedrsko varnost ter druge pooblaščene organizacije, kot sta Inštitut za metalne konstrukcije in Inštitut za varilstvo. Za analizo in odpravo okvare so si v Nuklearni elektrarni Krško vzeli mesec dni časa in v skladu z načrti ponovni priklop v omrežje načrtujejo konec tega tedna.

 

Katarina Prelesnik
O avtorju