Jedrska energija

NEK v ponedeljek začenja redni remont

Nuklearno elektrarno Krško bodo v ponedeljek, prvega aprila, zaustavili, saj se po 18-mesečnem obratovalnem ciklu začenja redni remont. Tokratni remont je prvi redni remont v podaljšani obratovalni dobi elektrarne in bo predvidoma trajal do prvega maja.

NEK v ponedeljek začenja redni remont

Nuklearno elektrarno Krško z začetkom aprila po 33. obratovalnem ciklusu, ki traja leto in pol, čaka redni remont. Tokratni remont je prvi v podaljšani obratovalni dobi in bo trajal mesec dni.  Kaj načrtujejo v tem času, sta na današnji novinarski konferenci predstavila predsednik uprave Gorazd Pfeifer in član uprave Saša Medaković. 

Krška nuklearka s prvim aprilom vstopa v svoje najintenzivnejše obdobje, saj v okviru remonta načrtujejo 30 000 aktivnosti, za kar so pripravili več kot 4000 delovnih nalogov, za izvedbo pa bo poleg delavcev nuklearke skrbelo še več kot 1000 zunanjih izvajalcev. Zamenjali bodo del gorivnih elementov, poleg tega pa bodo izvedli večje število vzdrževalnih del ter tehnoloških izboljšav, preverjali pa bodo tudi vpliv staranja na komponente, sisteme in strukture. Ob tokratnem remontu bodo zamenjali 53 gorivnih elementov, ki jih dobavlja ameriški Weestinghouse. Običajno so ob remontu sicer menjali 56 elementov, vendar jih bodo tokrat manj, saj zaradi izrednega remonta lani jeseni elektrarna ni obratovala, zato tudi ni porabljala goriva.

Vzdrževalna dela

Med večjimi vzdrževalnimi deli v elektrarni izpostavljajo remont povezovalnega ventila na sistemu za hlajenje varnostnih komponent, remont motorno gnane črpalke pomožne napajalne vode, zamenjavo kompenzacijskega spoja med kondenzatorjem in turbino, remont glavnega električnega generatorja, servis in menjavo olja na polarnem dvigalu zadrževalnega hrama,  lasersko snemanje stanja tesnilne prirobnice reaktorja, zamenjavo vodil detektorjev nevtronskega fluksa v sredici, neporušno inšpekcijo cevi uparjalnikov z vrtinčnimi tokovi, dodatne in redne preglede zvarov cevovodov, ki se vbadajo na primarni zanki, pregled razbremenilnih ven)lov na obeh pregrevalnikih pare in izločevalnikih vlage, delno menjavo kablov na sistemih razsvetljave reaktorske zgradbe, izpiranje cevnih snopov uparjalnikov, pregled izmenjalnika za hlajenje varnostnih komponent z vrtinčnimi tokovi ter pretesnitev oljnega sistema glavnega transformatorja.

Tehnološke izboljšave

Ob vzdrževalnih delih v elektrarni nenehno vlagajo tudi v tehnološke izboljšave in posodobitve opreme, s čimer povečujejo jedrsko varnost, pa tudi razpoložljivost in zmogljivost elektrarne. Med izboljšavami tokratnega remonta bodo menjava še drugega toplotnega izmenjevalnika v sistemu za hlajenje varnostnih komponent, posodobitev napajalnega sistema kontrolnih palic in menjava prikazovalnika položaja kontrolnih palic, menjava prvih dveh statorskih lopatic visokotlačne turbine, ki je bila vgrajena leta 2022, menjava sekundarne opreme in opremljanje obeh transformatorskih polj z novima računalnikoma polj, vgradnja ultrazvočnega merilnika nivoja, pa tudi zagotovitev varnih dostopov in vatnega dela na višini na najbolj izpostavljenih in pogosto uporabljenih lokacijah v reaktorski zgradbi.

Stroški remonta so že vključeni v ceno električne energije, ki v letošnjem letu znaša 43 eur/MWh. Strošek goriva za 18-mesečni obratovalni cikel sicer znaša približno 40 milijonov evrov, še 40 milijonov znašajo stroški tehnoloških izboljšav, stroški vzdrževanja pa 20 milijonov.

Katarina Prelesnik
O avtorju