Energetika

Nosilci oskrbe ostajajo DEM, TEŠ in NEK

Septembra so domače elektrarne v prenosno omrežje oddale milijardo 182 milijonov kilovatnih ur, kar je bilo za 7,6 odstotka manj kot lani.
Nosilci oskrbe ostajajo DEM, TEŠ in NEK
Letošnje manj ugodne hidrološke razmere še naprej krojijo proizvodnjo hidroelektrarn, ki so septembra uspele zagotoviti 344,5 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za dobro tretjino manj kot v enakem času lani. Ob tem so Dravske elektrarne prispevale nekaj več kot 227 milijonov kilovatnih ur, elektrarne na Soči 61 milijonov in preostanek  oziroma dobrih 56 milijonov kilovatnih ur elektrarne na Savi. Kljub temu, da so bili letošnji septembrski rezultati slabši od lanskih,  pa so bili dejansko doseženi rezultati vendarle za 7 odstotkov nad prvotnimi bilančnimi pričakovanji.
V pokrivanje potreb po električni energiji se je letos uspešno vključila termoelektrarna Šoštanj, ki se po vključitvi bloka 6 že ponaša z nekaj rekordnimi proizvodnimi rezultati in je septembra v prenosno omrežje  oddala skoraj toliko električne energije kot vse hidroelektrarne skupaj ali natančneje 324,2 milijona kilovatnih ur in s tem lanske primerjalne rezultate presegla za skoraj 48 odstotkov. Uspešno je septembra obratovala tudi nuklearna elektrarna Krško, ki je zagotovila skoraj enako količino električne energije kot lani, in sicer 496,5 milijona kilovatnih ur. Pet milijonov kilovatnih ur električne energije pa so septembra v prenosno omrežje prispevale tudi manjše elektrarne na obnovljive vire in soproizvodne enote. 
In kakšna je bilanca na letni ravni? Od začetka leta do konca septembra smo iz domačih elektrarn v prenosno omrežje prejeli 9 milijard 507,4 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za dobrih 18 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju in tudi za 5 odstotkov  pod prvotnimi bilančnimi pričakovanji. Največja odstopanja v primerjavi z lanskim letom, ki ga je sicer zaznamovala izjemna hidrologija, je bilo letos seveda zaznati pri hidroelektrarnah, ki so z oddanimi 2 milijardami 793,5 milijona kilovatnih ur za lanskimi rezultati zaostale za več kot 37 odstotkov. Zaradi remonta je bila letos za 15,5 odstotka slabša tudi proizvodnja v nuklearni elektrarni Krško, ki je sicer v devetih mesecih v prenosno omrežje oddala 3 milijarde 828,1 milijona kilovatnih ur. Termoelektrarna Šoštanj pa je po vključitvi novega bloka in povečanem povpraševanju po termoenergiji do konca septembra v prenosno omrežje prispevala 2 milijardi 590,1 milijona kilovatnih ur in s tem lanske primerjalne rezultate presegla za skoraj 18 odstotkov. (bj)
Brane Janjič
O avtorju