Energetika

Nova realnost cen elektrike

Cene električne energije v Sloveniji za gospodinjstva so v drugem letošnjem trimesečju narasle v povprečju za 7 odstotkov, medtem ko so za podjetja ostale nespremenjene.

Nova realnost cen elektrike
Povprečna postavka za gospodinjske odjemalce je v enem letu zrasla za 34 odstotkov.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je razkrilo podatke o cenah električne energije za drugo četrtletje 2023. Po zadnjih podatkih so se cene elektrike precej dvignile, in sicer predvsem za gospodinjstva. Povprečna cena za gospodinjstva se je tako zvišala za 7 odstotkov in dosegla vrednost 194 EUR/MWh, ki je najvišja do zdaj. Za podjetja ni bilo večjih sprememb, saj se je cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca ustavila pri 246 EUR/MWh, kar je podobno, kot v prejšnjem tromesečju.

Poročilo o energetski realnosti

Statistika kaže, da so cene elektrike v preteklem letu poskočile za tretjino, kar je prineslo nov val izzivov za gospodinjstva in industrijo. Nacionalni podatki razkrivajo, kako so se te spremembe odrazile v strukturi cen za različne odjemalce, pri čemer so gospodinjstva nosila breme višjih stroškov.

Zvišane cene za gospodinjstva

Najbolj so se v drugem letošnjem četrtletju zvišale cene za gospodinjstva in so v povprečju znašale 193,9 EUR/MWh, kar pomeni 7-odstotni dvig v primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem. Primerjava na letni ravni pa razkriva dvig cen za 34 odstotkov. Ob tem gre omeniti, da je vlada zaradi visoke rasti cen električne energije s 1. septembrom 2022 omejila najvišjo dovoljeno ceno postavke električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah, zaradi česar je postavka cena električne energije tudi v drugem trimesečju 2023 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 103,8 EUR/MWh. 

Precejšen dvig omrežnine

Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno državo, je znašala 57,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala za 58 odstotkov, pri čemer pa se omrežnina zaradi interventnega Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov od februarja do aprila 2022 za vse odjemne skupine ni obračunavala. Zradai vladnih ukrepov so bile na letni ravni za petino nižje tudi dajatve za namene energetike, nespremenjena je ostala tudi trošarina, medtem ko je bil davek na dodano vrednost uporabljen kot ukrep za ublažitev pritiska dvigajočih se cen energentov.

Delež energije na končnem računu za gospidnjstva presegl polovico

V drugem letošnjem trimesečju je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 53,5 odstotka, delež omrežnine 29,5 odstotka, delež dajatev v energetiki 5,4 odstotka, delež trošarine 0,8 odstotka in davek na dodano vrednost 10,8 odstotka končne maloprodajne cene.

Negospodinjski odjem: dvig cen in ukrepi

Kot rečeno, so cene elektrike za povprečnega negospodinjskega odjemalca v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim trimečjem ostale nespremenjene, a so se v enem letu dvignile za 24 odstotkov. Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca je v drugem trimesečju 2023 znašala 245,6 EUR/MWh, pri čemer je delež postavke za dobavo energije znašal 84,5 odstotka, delež omrežnine 10,1 odstotka, delež dajatev v energetiki 4,9 odstotka, delež trošarine pa 0,6 odstotka cene brez vključenega DDV. Tudi ob tem gre izpostaviti, da je vlada januarja letos uvedla cenovne zamejitve za nekatere javne subjekte in podjetja ter omogočila subvencije za ublažitev visokih cen energije.

Mare Bačnar
O avtorju