Energetika

Novela Energetskega zakona poslana v obravnavo po nujnem postopku

Vlada je na današnji redni seji obravnavala predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona.
Novela Energetskega zakona poslana v obravnavo po nujnem postopku

Zaradi nepopolnega ali nepravilnega prenosa evropskih direktiv s področja energetike je Slovenija namreč prejela že sedem opominov. Ker izvajanje podnebno-energetske politike in ciljev sodi v politične prioritete EU, je pričakovati, da bo Evropska komisija predlagala Sodišču EU kaznovanje držav članic, ki prenosa zadevnih aktov do konca leta 2011 še niso notificirale. Slovenijo tako lahko doleti denarna kazen, njena višina pa je odvisna od ocene sodišča o resnosti in trajanju kršitve. Sprejetje tega predloga zakona bi Slovenijo obvarovalo pred plačilom kazni, kar predstavlja neposreden prihranek za državni proračun, in sicer tudi po več deset tisoč evrov dnevno.

Poleg tega je Ustavno sodišče RS ugotovilo, da povprečni stroški priključevanja na distribucijsko omrežje nimajo zakonske podlage in za odpravo nezakonitosti dalo čas do 1. januarja 2012. Sprejetje predloga zakona po nujnem postopku bi tako omogočilo odpravo nezakonitost. S tem pa bi bila dana zakonska podlaga za zaračunavanje povprečnih stroškov priključevanja oziroma za omrežnino za priključno moč. Če te zakonske podlage ne bo, za priklop na distribucijsko omrežje ne bo več možno zaračunavati omrežnine, ki predstavlja okrog 40 odstotkov celotnega proračuna distribucijskih podjetij.

Še en pomemben razlog za sprejetje predloga zakona pa je, da mora Slovenija v skladu z evropsko direktivo do 3. marca 2012 izvesti lastniško ločitev sistemskega operaterja prenosnega omrežja od proizvodnje in dobave. Za operaterje, ki so bili 3. septembra 2009 del vertikalno integriranega podjetja, je dopuščena možnost, da se država odloči za oblikovanje neodvisnega operaterja (ITO), ki je sicer lastniško še vertikalno povezan, vendar pod posebnimi pogoji in s posebnimi zahtevami. Če država te možnosti do 3. marca zakonsko ne bo uredila, ji ostane le še oblika lastniško popolnoma ločenega sistemskega operaterja. (pb)

Polona Bahun
O avtorju