Hidro energija

Novoletna donacija družbe SENG

Soške elektrarne Nova Gorica že tradicionalno svojo novoletno donacijo namenjajo Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Novoletna donacija družbe SENG

V medicinski knjižnici Splošne bolnišnice Nova Gorica je v četrtek, 22. decembra, potekal podpis donacijske pogodbe, s katero so Soške elektrarne bolnišnici podarile 10.000 evrov kot pomoč pri nakupu videolaringoskopa za težke intubacije za tamkajšnji Urgentni center.

Urgentni center Nova Gorica je najmlajši samostojni oddelek Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica. Nastal je v sklopu izgradnje mreže desetih urgentnih centrov po vsej Sloveniji, delno je financiran tudi iz Sklada Evropske skupnosti. Zasnovan je kot moderna zgradba, ki je na voljo vsem, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč̌, nujno zdravljenje ali neodložljive zdravstvene storitve 24 ur na dan, vse dni v letu, ne glede na razlog. Predstavlja osrednji in največji regijski center, specializiran za opravljanje urgentne medicinske dejavnosti. Organiziran je v pet osnovnih enot, in sicer v Enoto za hitre preglede, Enoto za bolezni, Enoto za poškodbe, Enoto za administrativni sprejem in triažo ter Enoto za opazovanje in nadzor. Direktor Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica Dimitrij Klančič je povedal da se delo, ki ga opravljajo v urgentnem centru, kaže skozi poslanstvo, ki temelji na strokovni, kakovostni, varni, učinkoviti, odgovorni, vsem dostopni, zaupni in spoštljivi obravnavi urgentnih pacientov. Obravnavo urgentnih pacientov na sekundarni bolnišnični ravni neprekinjeno zagotavljajo na področjih urgentne medicine, splošne kirurgije, splošne internistične medicine, pediatrije, ginekologije in porodništva ter anesteziologije. Za obravnavo urgentnih stanj so neprekinjeno prisotni specialisti kirurških strok, specialisti internističnih strok, specialisti za pediatrijo, specialisti za ginekologijo in porodništvo ter specialisti za anesteziologijo in reanimatologijo.

Erik Sedevčič, dr. med., spec. spl. krg., predstojnik Urgentnega centra SB Nova Gorica je izpostavil prednosti novega aparata. V Urgentnem centru Nova Gorica opravijo nekaj manj kot 40.000 obravnav urgentnih pacientov na leto. Veliko je takih, ki so življenjsko ogroženi in potrebujejo urgentno endotrahealno intubacijo, s katero rešujemo življenja, saj lahko le s tem postopkom omogočamo ustrezno oksigenacijo in ventilacijo pacientov na daljši rok. Večino endotrahealnih intubacij opravimo s pomočjo navadnega laringoskopa ob neposrednem nadzoru očesa. Pri nekaterih pacientih, ne glede na starost ali spol, pa so iz različnih razlogov anatomske danosti tako spremenjene, da sta prikaz glasilk in vstavitev tubusa v sapnik s pomočjo navadnega laringoskopa zelo otežena ali praktično nemogoča. V takih premerih je uporaba videolaringoskopa nepogrešljiva in dobesedno rešuje življenja. Videolaringoskop omogoča tudi uporabo bronhoskopa za izpiranje dihalnih poti. Vsi nastavki na videolaringoskopu so namenjeni tudi enkratni uporabi, kar omogoča preprečitev prenosa okužb pri pacientih z nalezljivimi boleznimi.

Dobra praksa zdaj že tradicionalnih novoletnih donacij s strani SENG splošni bolnišnici je omogočila nakup opreme in izboljšanje delovnih pogojev na številnih oddelkih bolnišnice. S takimi gestami želi družba SENG širiti načela družbeno odgovornega ravnanja v okolju, v katerem deluje in ga hkrati tudi soustvarja. Udeleženci četrtkove slovesne predaje s strani bolnišnice so bili Dimitrij Klančič, direktor zavoda, Monika Kalin Vodopivec, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, Ingrid Kuk Kikl, pomočnica direktorja za upravno-ekonomske zadeve, Erik Sedevčič, predstojnik Urgentnega centra SB Nova Gorica  in Aljoša Juretič, koordinator  zdravstvene nege Urgentnega centra SB Nova Gorica. S strani družbe SENG se je podpisa udeležil direktor mag. Radovan Jereb, strokovno osebje bolnišnice pa je ob tej preiložnosti predstavilo tudi svoj Urgentni center.

Mare Bačnar
O avtorju