Energetika

O vprašanjih jedrske varnosti v konstruktivnem ozračju

Slovenski in avstrijski predstavniki so se pred dnevi sestali v Rogaški Slatini na srečanju, ki ga je gostila slovenska stran.  
O vprašanjih jedrske varnosti v konstruktivnem ozračju

Gre za tradicionalni letni sestanek po dvostranskem sporazumu o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji.  

Po sporočilu URSJV je že dolga leta uveljavljeni dnevni red tudi na tokratnem sestanku ostal nespremenjen ter je zajemal medsebojno izmenjavo informacij o pomembnejših dogodkih v času od zadnjega srečanja, ki je potekalo lani oktobra v avstrijskem Reichenau an der Rax.

Tokrat so pogovori med obema stranema potekali glede sprememb na področju zakonodaje, radiološkega monitoringa, pripravljenosti na izredne dogodke, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in sprememb oz. glede pomembnejših dogodkov na področju jedrskih programov.  

Avstrijce zanimali izvedeni ukrepi in druga vprašanja  

Na letošnjem sestanku se je avstrijska stran močno zanimala o izvedenih ukrepih glede puščanja goriva NEK med remontom 2013, o postopku pridobivanja dodatnih študij, ki bi s stališča potresne varnosti ovrednotile lokacijo za morebitno novo jedrsko elektrarno ter o vsebini in postopku sprejema Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom (za obdobje 2016 do 2025).  

»Glede stanja v Avstriji so nam avstrijski kolegi pojasnili, da za svoj nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki (katerega sprejem je za vse države članice obvezen, kar sledi iz ustrezne Euratom direktive) postopka celovite presoje vplivov na okolje še ne morejo izvesti, saj morajo najprej spremeniti in dopolniti Zakon o varstvu pred sevanji in vanj vgraditi postopek izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,« poroča URSJV.  

Ob tem so poudarili, da je tudi tokratni sestanek potekal v konstruktivnem in odprtem ozračju, kar krepi medsebojno stopnjo zaupanja med državama na področju varstva pred sevanji in jedrske varnosti. (mj)  

Več o tem na: www.ursjv.gov.si