Energetika

Objava analize smernic za DPN Senožeška brda

MZIP, Direktorat za prostor, je objavil analizo smernic za državni prostorski načrt Park vetrnih elektrarn Senožeška brda. 
Objava analize smernic za DPN Senožeška brda

Analiza smernic, ki jo je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) objavilo na svoji spletni strani 25. oktobra 2013, v skladu s postopkom sledi objavi pobude in pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora za državni prostorski načrt Senožeška brda.

Po sporočilu MZIP so v omenjeni analizi zapisani odgovori na odprta vprašanja nosilcev urejanja prostora kot tudi posameznikov, civilnih iniciativ in nevladnih organizacij, ki so se odzvali na javno objavo pobude.  

Dosedanji postopek priprave DPN  

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, je 19. julija 2013 objavil pobudo za pripravo DPN Senožeška brda, v kateri je predvidena postavitev do 40 vetrnih elektrarn na območju Senožeških brd v občini Divača. Nosilci urejanja prostora so do 19. avgusta imeli čas za podajo smernic. Ostala zainteresirana javnost je imela čas za podajo predlogov, mnenj, pripomb in priporočil do 9. septembra. Zatem je Direktorat za prostor, kot koordinator pobude, v sodelovanju z investitorjem pripravil omenjeno analizo smernic.  

Kot med drugim še sporoča MZIP, bodo v prihodnjih tednih potekala srečanja s krajani vasi na območju Senožeških brd. (mj)