Energetika

Objavljen javni razpis za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027. Na voljo za sofinanciranje investicij, ki bodo prispevale k odpiranju novih delovnih mest, je 68,7 milijona evrov.

Objavljen javni razpis za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij

Namen razpisa je gospodarsko prestrukturiranje obeh premogovnih regij s spodbujanjem novih delovnih mest in raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga ter pripomogle k hitrejšemu zelenemu prehodu. Na razpis se lahko prijavijo slovenska podjetja, opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, pa tudi podjetja, ki delujejo v katerikoli drugi članici EU in ob oddaji vloge nimajo sedeža ali podružnice v Sloveniji, bodo pa ustanovila sedež ali podružnico najpozneje do prvega izplačila subvencije. Za oddajo vlog sta predvidena dva roka, in sicer 1. julij in 2. december.

V okviru javnega razpisa bo za sofinanciranje investicij, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na voljo okvirno 68, 7 milijona evrov, od tega za velika podjetja iz premogovne regije Zasavje dobrih 15,7 milijona evrov in za  mala in srednje velika podjetja iz te regije nekaj manj kot 10,5 milijona evrov. Za velika podjetja v regiji SAŠA pa bo na voljo nekaj več kot 12,7 milijona evrov in za naložbe malih in srednje velikih podjetij dobrih,29,7 milijona evrov. Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom so na voljo na spletni strani agencije Spirit.
 

Brane Janjič
O avtorju