Energetika

Objavljena uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije za leto 2024

Dobavitelji bodo lahko zahtevke za nadomestila za prvo polovico leta vložili do 26. julija 2024, za drugo polovico pa do 28. januarja 2025. Obrazec za zahtevke izplačil bo operater trga objavil na svoji spletni strani najkasneje do 24. junija 2024.

Objavljena uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije za leto 2024

V Uradnem listu je bila objavljena Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije. Skladno z uredbo bodo lahko dobavitelji električne energije uveljavljali nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki nastane zaradi uvedbe najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije v letu 2024. Za razliko od lanskega leta je v tem letu regulirana le cena za gospodinjske odjemalce, prav tako pa je uredba o določitvi cen električne energije cene omejila le za 90 odstotkov odjema, za preostalih deset odstotkov pa so dobavitelji določili tržne cene.

Upravičenost nadomestila bo ugotavljal Borzen v vlogi operaterja trga in sicer dvakrat v letu za preteklih šest mesecev. Dobavitelji bodo lahko zahtevke za nadomestila za prvo polovico leta vložili do 26. julija 2024, za drugo polovico pa do 28. januarja 2025. Obrazec za zahtevke izplačil bo operater trga objavil na svoji spletni strani najkasneje do 24. junija 2024.

Borzen je v vlogi operaterja trga že v lanskem in v začetku letošnjega leta izvajal izplačila nadomestil dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina. V okviru ukrepa izplačila nadomestil dobaviteljem električne energije za leto 2023 in ukrepa izplačila nadomestil zemeljskega plina za leti 2022 ter 2023 je Borzen prejel skupaj 202 zahtevka dobaviteljev, 94 za električno energijo in 108 za zemeljski plin. Izplačal je skupaj 281,1 milijona evrov nadomestil, skupna vrednost izplačil je na področju električne energije znašala 240,8 milijona evrov, medtem, ko je na področju zemeljskega plina ta znašala nekaj več kot 41 milijonov evrov.

Polona Bahun
O avtorju