Energetika

Obnova HE Doblar I v zaključni fazi

SENG po sinhronizaciji agregata A1 z EE omrežjem in opravljenih funkcionalnih preizkusih na mreži v tem času zaključuje obnovo HE Doblar I. 
Obnova HE Doblar I v zaključni fazi

Elektrarna HE Doblar I je bila zgrajena leta 1939 in od tedaj nemoteno obratuje. V vsem času obratovanja ni bilo na primarni opremi izvedenih nobenih večjih obnov, razen zamenjave gonilnikov zaradi kavitacijskih poškodb, ki so se leta 1950 povečale predvsem zaradi spremembe števila vrtljajev ob prehodu iz 42 na 50 Hz omrežje, je pojasnil Peter Drusany, vodja projekta obnove HE Doblar I iz SENG-a.  

Prva faza obnove, ki je potekala med leti 1974 in 1982, je zajemala zamenjavo sekundarne opreme: turbinske regulacije, statičnega vzbujanja, električnih zaščit in start-stop avtomatike ter je omogočala upravljanje agregatov iz zunanje stikalnice. Prav tako je bil (z vgradnjo nadrejene regulacije) omogočen prenos na daljinsko vodenje iz Centra vodenja v Novi Gorici. Elektrarna tako obratuje brez redne posadke. Po izgradnji vzporedne elektrarne HE Doblar II, ki je pričela obratovati leta 2002, je bila predvidena tudi večja obnova HE Doblar I.  

Druga faza obnove HE Doblar I  

Kot je nadalje povedal Drusany, je obnova HE Doblar I obsegala zamenjavo obstoječe turbinske opreme, predturbinskih loput in pomožnih sistemov, zamenjavo generatorja z vzbujalnim sistemom s pomožno elektro opremo in električno zaščito.  

V okviru lota EE so izvedli zamenjavo blok transformatorjev in posameznih elementov 110 kV stikališča, SN opremo, glavni razvod in podrazvode 0,4 kV AC lastne porabe, napajanje in razvode 110 kV DC lastne porabe in opremo vodenja.  

Gradbena dela so zajemala prilagoditev na novo stanje vgrajene opreme, kot so rušitvena dela, zamenjave spirale, zamenjave predturbinskega ventila, obnova strojnice ter gradbene elektro in strojne instalacije.  

Gradbeno dovoljenje in ostala potrebna dokumentacija za to obsežno obnovo je bila pridobljena septembra 2009. Tako idejni projekt kot tudi investicijski program sta bila izdelana že leta 2006, novelacija investicijskega programa pa maja 2010.  

Obnova agregatov potekala po načrtih  

Nadalje je Drusany pojasnil, da se je z demontažo agregata 3 septembra 2010  pričela obsežna in zahtevna obnova najstarejše HE na Soči. Po dokončanju del na agregatu 3 in opravljenih zagonskih preizkusih je bil za agregat 3 opravljen tehnični pregled in pozneje pridobljeno uporabno dovoljenje.  

Po uspešnem zagonu agregata 3 se je septembra 2011 pričela demontaža agregata 2, ki je obsegala, podobno kot na ostalih dveh agregatih, celotno odstranitev generatorja, turbine, predturbinskega zasuna in ostale elektroopreme. Opravljena so bila rušitvena gradbena dela in ponovno je obetonirano novo spiralno ohišje, montirana nova turbina in generator ter preostala strojna in elektro oprema.  

Ob zaključku montaže opreme je bil izveden strokovni tehnični pregled. Opravljena prva sinhronizacija oktobra 2012 in zagonski preiskusi na mreži so bili pogoj za pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja agregata A2.  

V letu 2013 se je po podobnem postopku opravila tudi zamenjava agregata A1, ki je po opravljenih zagonskih preizkusih februarja 2014 pričel s poskusnim tovarniškim obratovanjem. Kaj je povedal o prenovi HE Doblar I Peter Drusany, si lahko ogledate v video izjavi

Poleg tega je Drusany še povedal, da se je v okviru te investicije izvajala tudi obnova daljinskega vodenja HE Doblar. Investicija je zajemala zamenjavo in posodobitev nadrejenega regulatorja NRD-2 z novo strojno opremo, ki omogoča tudi zanesljivejšo spremljavo nivojev vode in natančnejše posredovanje podatkov med CV SENG in ELES-om ter jezom Podselo in stanjem akumulacije Most na Soči. Sicer pa je bila v tem okviru izvedena tudi obnova požarnega javljanja.  

Miro Jakomin

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.