Jedrska energija

Oktobra proizvodnja NEK za 2,6 odstotka večja od načrtovane

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec oktober 2021.

Oktobra proizvodnja NEK za 2,6 odstotka večja od načrtovane

NEK je v oktobru proizvedla 536331,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 507912,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,6 % večja od načrtovane (495000 MWh). Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru znašal 0,48 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 34,8 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,0013 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,0334 % letne omejitve. Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,05 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 1,66 % letne omejitve. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 5,7 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.