Energetika

OVEN si prizadeva za čisto energijo

V družbi OVEN Elektro Maribor d.o.o. trenutno obratuje že 16 malih fotonapetostnih elektrarn  in 6 malih hidroelektrarn.
OVEN si prizadeva za čisto energijo

Družba OVEN Elektro Maribor d.o.o. je hčerinsko podjetje, ki uspešno deluje v okviru delniške družbe Elektro Maribor.

»V obeh podjetjih se zavedamo posledic vedno večjih klimatskih sprememb. Te nastajajo kot posledica vse intenzivnejše uporabe fosilnih goriv, s tem pa se povečuje koncentracija ogljikovega dioksida in ostalih toplogrednih plinov v ozračju,« so povedali v družbi OVEN, na čelu katere je direktor Miroslav Prešern. Njihov učinkovit odgovor na omenjene spremembe ter hkrati tudi njihov prispevek pri zavzemanju za čisto energijo in čisto okolje je prav OVEN - obnovljivi viri energije Elektra Maribor.      

V omenjeni družbi trenutno obratuje 16 malih fotonapetostnih elektrarn s povprečno letno proizvodnjo okoli 556.000 kilovatnih ur. Prva fotonapetostna elektrarna družbe OVEN Elektro Maribor z močjo 36,18 kWp je bila pred leti postavljena na strehi poslovne stavbe Elektro Maribor d.d. na Vetrinjski 2. Njihova zadnja fotonapetostna elektrarna pa je OVEN-Bavaria-IT z močjo 49,98 kWp, nameščena v Pernici.  

Poleg tega imajo v družbi OVEN Elektro Maribor d.o.o. tudi šest malih hidroelektrarn, ki jih je Elektro Maribor d.d. prenesel na svoje hčerinsko podjetje. Te elektrarne so bile zgrajene že v 80. letih prejšnjega stoletja z namenom, da bi v izrednih razmerah zagotavljale oskrbo z električno energijo na določenih območjih. Tako vlogo imajo te elektrarne še danes, čeprav nimajo več statusa zaupnih objektov in obratujejo po tržnih principih. Pred leti so bile njihove male hidroelektrarne večinoma obnovljene. (mj)