e-mobilnost

Petrol bo postavljal visoko zmogljiva polnilna mesta

Skupina Petrol je bila v okviru evropskega projekta čezmejnega električnega polnjenja (CROSS-E) skupaj z Allego, Emobility Solutions in GreenWay izbrana za vzpostavitev polnilne infrastrukture za električna vozila po koridorjih TEN-T.

Petrol bo postavljal visoko zmogljiva polnilna mesta

Evropska unija si v okviru skupne prometne politike prizadeva vzpostaviti čim boljše pogoje za trajnostno mobilnost, k čemur spada tudi ustvarjanje trajnostnega vseevropskega prometnega omrežja TEN-T. Ključni del tega omrežja so tudi visoko zmogljive polnilnice za električna vozila, ki jih bodo vzpostavljali partnerji projekta CROSS-E, med katerimi je tudi Skupina Petrol.

Projekt CROSS-E je namenjen postavitvi visokozmogljivih polnilnih mest za električna vozila na ključnih tranzitnih poteh in pristaniščih po Evropi, kar je korak na poti k izničenju izpustov pri potovanjih z e-vozili, so zapisali pri Skupini Petrol. Evropska komisija namreč ugotavlja, da emisije iz prometa predstavljajo približno četrtino vseh izpustov toplogrednih plinov v Evropski uniji, v zadnjih letih pa so se ti izpusti še povečevali. Komisija zato poudarja, da so nujni takojšnji ukrepi, s katerimi se bodo do leta 2050 izpusti zmanjšali za 90 odstotkov.

Projekti, kot je CROSS-E, so tako korak v smer razvoja na tem področju. Na skupno 238 lokacijah bo konzorcij štirih evropskih podjetij, ki ga sestavljajo Petrol, Allego, GreenWay in Emobility Solutions, postavil 911 visokozmogljivih polnilnih mest (150 kW in 350 kW), primernih tako za lahka kot težka električna vozila. S tem naj bi izboljšali povezljivost z zahodno Evropo, vzpostavili prve koridorje za e-tovornjake ter zmanjšali čakalne dobe na najbolj obremenjenih lokacijah za polnjenje e-vozil.

Polnilna mesta bodo tako vzpostavljali v osmih evropskih državah: na Hrvaškem, Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in Nizozemskem, ter v Sloveniji, Belgiji in Italiji. Pri Petrolu bodo polnilna mesta vzpostavljali v Sloveniji in na Hrvaškem. V Sloveniji tako načrtujejo vzpostavitev 65 polnilnih mest (150 kW in 350 kW) na 20 ključnih lokacijah v Sloveniji, od katerih bo 9 lokacij zagotavljalo tudi polnilno infrastrukturo za težka električna vozila (HDV) ter 40 polnilnih mest na 15 lokacijah na Hrvaškem, od katerih bo 8 lokacij zagotavljalo polnilna mesta za težka električna vozila (HDV).

Projekt CROSS-E je vreden 130 milijonov evrov, Evropska unija pa naj bi mu namenila 34 milijonov evrov podpore v obliki nepovratnih sredstev. Predviden zaključek projekta je oktobra 2026, ko naj bi vzpostavili skupno 838 polnilnih mest za lahka električna vozila (150–350 kW) in 73 polnilnih mest za težka električna vozila (350 kW).

Katarina Prelesnik
O avtorju