Energetika

Podaljšan rok za izplačila nadomestil dobaviteljem elektrike in plina

Nadomestila se bodo dobaviteljem izplačevala do konca aprila, skupno pa naj bi bilo temu namenjeno dobrih 91 milijonov evrov.

Podaljšan rok za izplačila nadomestil dobaviteljem elektrike in plina

Na nedavni seji odbora za gospodarstvo je vlada sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024-2027 spremenijo projekti za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina iz naslova draginje. 
Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije namreč v 18. členu določa, da lahko v primeru, ko vlada določi najvišjo ceno električne energije, zemeljskega plina ali toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, vlada dobaviteljem oziroma distributerjem toplote, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo, določi tudi primerno finančno nadomestilo ali drug ukrep za nadomestilo nastale škode. Na podlagi omenjenega člena zakona sta bili sprejeti tudi Uredba za določitev nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina in Uredba za določitev nadomestila dobaviteljem električne energije, ki določata način določitve primernega finančnega nadomestila ali drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila škode. 
Zaradi nove vloge dobaviteljev se za september in oktober povečuje izhodiščna vrednost projektov, pri čemer se sredstva v višini 34.589.616,85 evra iz evidenčnih projektov za električno energijo prenesejo na projekte za posamezne dobavitelje električne energije ter sredstva v višini 830.172,82 evra iz evidenčnega projekta za zemeljski plin na projekte za posamezne dobavitelje zemeljskega plina.
Nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina se bodod, skladno z zgoraj navedenim zakonom in uredbama, izplačevala do konca aprila letos. Ocenjena vrednost nadomestil dobaviteljem za električno energijo je 86,3 milijona evrov, za zemeljski plin pa v višini 5 milijonov evrov.

Brane Janjič
O avtorju