Energetika

Podpora energetskemu prehodu ostaja velika

Raziskava Eurobarometra med drugim kaže, da državljani EU še naprej v veliki meri podpirajo energetski prehod in pričakujejo obsežne naložbe v obnovljive vire energije.

Podpora energetskemu prehodu ostaja velika

Več kot osem od desetih državljanov EU meni, da bi morala EU veliko vlagati v obnovljive vire energije, kot sta vetrna in sončna energija (85 odstotkov). Da bomo zaradi povečane energetske učinkovitosti zgradb, prometa in blaga manj odvisni od proizvajalcev energije zunaj EU odgovarja 82 odstotkov vprašanih, 80 odstotkov pa jih meni, da bi morale države članice EU skupaj kupovati energijo od drugih držav, da bi dosegle boljšo ceno.
Poleg tega se 81 odstotkov vprašanih strinja, da je zmanjšanje uvoza nafte in plina ter vlaganje v obnovljivo energijo pomembno za našo splošno varnost, 82 odstotkov pa jih meni, da bi morala EU čim prej zmanjšati svojo odvisnost od ruskih virov energije.

Da bomo zaradi povečane energetske učinkovitosti zgradb, prometa in blaga manj odvisni od proizvajalcev energije zunaj EU, je mnenja 82 odstotkov Slovencev, 83 odstotkov jih meni, da bi morale države članice EU skupaj kupovati energijo od drugih držav, da bi dosegle boljšo ceno. Da je zmanjšanje uvoza nafte in plina ter vlaganje v obnovljivo energijo pomembno za našo splošno varnost, je odgovorilo 78 odstotkov slovenskih anketirancev. Da dolgoročno lahko obnovljivi viri energije omejijo ceno, ki jo plačujemo za porabo energije, meni 80 odstotkov Slovencev. Da bi morala EU čim prej zmanjšati svojo odvisnost od ruskih virov energije pa je mnenja 78 odstotkov Slovencev.

Polona Bahun
O avtorju