Energetika

Poleti v Evropi ni pričakovati težav pri dobavi elektrike

ENTSO-E je objavil oceno ustreznosti oskrbe z električno energijo za poletje 2024. Poročilo je rezultat sodelovanja med evropskimi operaterji prenosnih omrežij, ki poteka prek združenja ENTSO-E. Prikazuje dodano vrednost vseevropskega obsega analize ustreznosti, hkrati pa dopolnjuje ocene ustreznosti, izvedene na nacionalni in regionalni ravni.

Poleti v Evropi ni pričakovati težav pri dobavi elektrike

Poročilo ne opredeljuje večjih tveganj glede zadostnosti za celoten evropski elektroenergetski sistem, vendar poudarja nekaj manjših tveganj in potrebo po spremljanju dogajanja na Cipru, Malti in v Republiki Irski, ki imajo malo ali nič medsebojnih povezav.

Ocena temelji na seriji simulacij, katerih namen je analizirati potencialne situacije v evropskem elektroenergetskem sistemu. Analiza se izvaja na širokem naboru scenarijev, pri čemer se upoštevajo negotovi in spremenljivi dejavniki, kot so veter, temperatura ali izpadi proizvodnih enot. Ta pristop zagotavlja zanesljivo sliko vrste možnih dogodkov, ki bi se lahko zgodili v elektroenergetskem sistemu v naslednjih mesecih. Končna ocena potrjuje, da zadostnost virov za oskrbo evropskih potrošnikov zadostuje za zadovoljitev potreb po električni energiji v poletnih mesecih.
Opozarja pa, da bo treba spremljati stanje v Republiki Irski, kjer so zaradi staranja elektrarn ugotovljena nekatera tveganja za ustreznost v primerih nenačrtovanih izpadov v obdobjih nizke vetrne proizvodnje. Razpoložljivost netržnih virov pa bistveno zmanjša tveganje. Poleg tega so na Malti in Cipru ugotovljena nekatera tveganja v primeru velikih nenačrtovanih izpadov in neugodnih vremenskih razmer, ko je povpraševanje veliko, proizvodnja obnovljive energije pa nizka.

Kot poudarja ENTSO-E, so kakovost podatkov v letošnji oceni izboljšali z dvema večjima metodološkima izboljšavama. In sicer z uporabo nove klimatske baze podatkov, pripravljene v sodelovanju s Copernicusom, ki povečuje natančnost analize. Druga izboljšava pa je uvedba nove vseevropske zbirke podatkov o tržnem modeliranju, ki je privedla do izboljšane zanesljivosti podatkov in s tem bolj predvidljivega modeliranja.

Polona Bahun
O avtorju