Jedrska energija

Potrjena poročila sklada za razgradnjo NEK za leto 2013

Premoženje sklada za financiranje razgradnje NEK je konec minulega leta znašalo 167,7 milijona evrov.
Potrjena poročila sklada za razgradnjo NEK za leto 2013
Vlada je na včerajšnji seji podala soglasje k zaključnemu računu Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško ter poročilu o poslovanju Sklada za leto 2013. Iz poročila izhaja, da je sklad v letu 2013 posloval uspešno, pri čemer se je njegovo premoženje konec minulega leta glede na leto prej povečalo za 7,4 milijona evrov oziroma iz 160,3 milijona evrov v letu 2012 na 167,7 milijona evrov.
V letu 2013 je sicer sklad, ki pri  upravljanju s sredstvi v skladu  s sklepi vodi konzervativno naložbeno politiko, dosegel donosnost 3,60 odstotka, pri čemer je na rezultat poslovanja precej vplivala tudi kriza v slovenskem bančnem prostoru. (bj)
Brane Janjič
O avtorju