Energetika

Potrošniki dobivajo razumljivejšo energijsko nalepko

Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu danes razprava in glasovanje o novem sistemu energijskih nalepk.
Potrošniki dobivajo razumljivejšo energijsko nalepko

Trenutne nalepke A+++ do G bodo zamenjane z jasnimi in lažje razumljivimi nalepkami A do G, kar bo potrošnikom olajšalo razumevanje energijske učinkovitosti proizvodov. Raziskave obnašanja potrošnikov namreč kažejo, da okrog 85 odstotkov potrošnikov izdelek kupi na osnovi energijske nalepke in, da je bilo dosedanje označevanje zavajajoče. Poleg tega bo vzpostavljena javna podatkovna baza, kjer bodo uporabniki lažje primerjali energijsko učinkovitost proizvodov. 

V podatkovni bazi bodo zbrani podatki o vseh proizvodih, ki se nahajajo na tržišču EU. Potrošnik bo tako lahko pred nakupom določenega proizvoda preko spleta preveril, kateri proizvod je trenutno energijsko najučinkovitejši na tržišču in kje ga je moč kupiti. Uvedba tega ukrepa je velika obremenitev za proizvajalce, vendar pa je tudi učinkovit pripomoček za preglednost nad naborom proizvodov, ki se nahajajo na tržišču. Namenjen je tako potrošnikom kot tudi nadzornim organom.

Sprejem nove uredbe za označevanje energijske učinkovitosti proizvodov sicer še ni dovolj za takojšnjo uvedbo novih energijskih nalepk. Evropska komisija namreč namerava pred kakršnim koli spreminjanjem obstoječih energijskih razredov in s tem povezano novo obliko energijske nalepke, pripraviti delovni načrt, na podlagi katerega se bodo izvajale študije in posledično sprejemale uredbe za posamezne skupine izdelkov. Šele v teh uredbah bodo nato natančno opredeljeni novi energijski razredi za posamezne skupine izdelkov.

Tako naj bi se nov sistem za označevanje energijske učinkovitosti v obliki uredbe, kar pomeni, da bo neposredno veljavna v vseh državah članicah, začel uporabljati v drugi polovici leta 2019.Polona Bahun
O avtorju