Jedrska energija

Pred remontom proizvodnja NEK večja od načrtovane

Proizvodnja Nuklearne elektrarne Krško je bila marca za skoraj odstotek večja od načrtovane, elektrarna pa je obratovala s polno zmogljivostjo.

Pred remontom proizvodnja NEK večja od načrtovane

Nuklearna elektrarna Krško je marca proizvedla 543 639,23 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja, v elektroenergetsko omrežje pa je oddala 517 651,09 MWh električne energije, kar je 0,91 odstotka več od načrtovane količine, ki je znašala 513 000 MWh.

Elektrarna je bila 100-odstotno razpoložljiva obratovala je znotraj omejitev tehničnih specifikacij, vsi varnostni sistemi pa so bili zmožni delovati.

Vplivi na okolje

Segrevanje reke Save zaradi delovanja NEK je bilo v marcu v povprečju 1,3 ºC in največ za 2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 4,65 odstotke letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 7,54 odstotkov letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,0006 odstotkov letne omejitve, do konca marca pa 0,0015 odstotkov letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,12 odstotkov letne omejitve oziroma do konca marca 0,36 odstotkov letne omejitve.

Nizko- in srednje radioaktivni odpadki

Do izgradnje odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke v NEK slednje skladiščijo sami. Marca so jih uskladiščili 5,1 m3. V Vrbini sicer ARAO gradi odlagališče za NSRAO, ki naj bi leta 2027 začelo s poskusnim obratovanjem. Polovica NSRAO, za katero je zadolžena Slovenija, naj bi se od takrat naprej odlagala na odlagališču v Vrbini, medtem ko naj bi se druga polovica, ki jo bo prevzela Hrvaška, odlagala na odlagališču Čerkezovac.

Katarina Prelesnik
O avtorju