Energetika

Programsko orodje za izračun energijskih lastnosti stavb

Za pooblaščene izdelovalce energetskih izkaznic veljajo nova pravila, zato jih Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Ministrstvo za naravne vire in prostor vabita na prve delavnice glede uporabe programskega orodja za izračun energijskih lastnosti stavb z namenom izdelave projekta ali izdelave energetske izkaznice.

Programsko orodje za izračun energijskih lastnosti stavb
Nov pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah bo začel veljati s 1. februarjem

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč tudi predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice. Lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižati stroške. Kupci oz. najemojemalci dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu. Država lahko ustvari podroben pregled nad energetsko učinkovitostjo stavb v Sloveniji, ki bo omogočil ukrepe za boljši izkoristek energije v prihodnosti.

Z namenom ustrezne izdelave projekta ali energetskih izkaznic za pooblaščene neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic so organizirane strokovne delavnice glede uporabe programskega orodja za izračun energijskih lastnosti stavb z namenom izdelave projekta ali izdelave energetske izkaznice. Naslednja delavnica bo potekala na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani ta petek ob 13. uri. Zaradi omejenega števila udeležencev na delavnici je potrebno udeležbo predhodno najaviti na elektronski naslov:  liljana.sebenik@gov.si. Na podlagi potrjene prijave s strani ministstva bo potrjena tudi udeležba. Na podlagi sprejetega novega Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic, ki sledi spremembam Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES je bila namreč pripravljena sprememba v Registru energetskih izkaznic za izdelavo energetskih izkaznic, ki bo začel delovati po uveljavitvi novo sprejetih predpisov 1. februarja 2023.

Mare Bačnar
O avtorju