Energetika

Proizvodnja električne energije maja na letni ravni večja, uvoz manjši

Maja je neto proizvodnja električne energije znašala 1.379 GWh in se je v primerjavi z aprilom povečala za 18 odstotkov, za enak odstotek pa je bila večja tudi v primerjavi z majem lani.

Proizvodnja električne energije maja na letni ravni večja, uvoz manjši

Po podatkih statističnega urada Slovenije se je proizvodnja električne energije maja v primerjavi z istim mesecem lani povečala, medtem ko se je oskrba z energenti zmanjšala. Pri tem je bila maja proizvodnja v hidroelektrarnah za 63 odstotkov večja, v termoelektrarnah za 10 odstotkov manjša in v jedrski elektrarni za 2 odstotka večja kot pred enim letom. Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi padec porabe goriv, ki je tako bila za 7 odstotkov manjša kot maja lani. Peti letošnji mesec smo uvozili 749 GWh, izvozili pa 981 GWh električne energije ali drugače rečeno, uvoz je bil maja v primerjavi z majem lani za 14 odstotkov manjši, izvoz pa za 8 odstotkov večji.
Gospodinjstva so maja porabila 251 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 596 GWh, pri čemer je poraba v gostinski dejavnosti znašala 32 GWh. 

Upad količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je maja zmanjšala pri vseh kategorijah, razen pri drugih naftnih proizvodih, koksu in ekstra lahkem kurilnem olju. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečale za 50, 29, oziroma za 9 odstotkov. Po drugi strani so se zmanjšale količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 52 odstotkov, zemeljskim plinom za 15 odstotkov, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 14 odstotkov, utekočinjenim naftnim plinom, črnim premogom in antracitom za 10 odstotkov in motornim bencinom za 6 odstotkov. 
V primerjavi z majem lani pa so upadle količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 57 odstotkov, črnim premogom in antracitom za 29 odstotkov, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 27 odstotkov, dizelskim gorivom za 8 odstotkov ter utekočinjenim naftnim plinom n koksom za 7 odstotkov.
 

Brane Janjič
O avtorju