Hidro energija

Proizvodnja SEL v letu 2015

Skupna proizvodnja električne energije Savskih elektrarn Ljubljana je lani v hidroelektrarnah znašala 268 GWh, kar je 84 % od načrtovanih 320 GWh.  
Proizvodnja SEL v letu 2015

Vodnatost je bila večino časa rahlo pod povprečjem, bilo je nekaj krajših mokrih obdobij, zato je bil proizvodni načrt nekoliko presežen v prvih treh mesecih in v zgodnjih jesenskih. Izrazito sušna sta bila november in december, je povedal Blaž Pišek, vodja službe za razvoj v Savskih elektrarnah Ljubljana.  

V malih hidroelektrarnah je skupna letna proizvodnja znašala 1198 MWh in je bila 17 % pod načrtovano. V sončnih elektrarnah je bilo skupaj proizvedeno 655 MWh, kar je 2 % nad načrtovano proizvodnjo, SPTE pa je proizvedla 49 MWh. Vse male elektrarne so leta 2015 proizvedle 1902 MWh oz. 90 % od načrtovanih 2106 MWh.  

Letos načrtovana proizvodnja v višini 320 GWh  

Proizvodnja električne energije se v Savskih elektrarnah Ljubljana za velike hidroelektrarne načrtuje na osnovi študije »Možna proizvodnja HE« (EIMV št. 1194) in na osnovi dolgoletne povprečne dosežene proizvodnje, registrirane v času obratovanja posamezne HE. Skupno je v letu 2016 načrtovana proizvodnja 320 GWh. Male hidroelektrarne naj bi letos po načrtih proizvedle 1448 MWh, sončne elektrarne 640 MWh, SPTE Medvode pa 54 MWh.